Stavbě koridoru u Plzně už nic nebrání, pozemek je vyvlastněn

Plzeň – Krajský úřad v Plzni schválil vyvlastnění pozemku v Kyšicích, který stál v cestě plánované přeložce plzeňsko-pražské železniční trati. Majitel – podle svých sousedů spekulant, který ve skutečnosti v obci vůbec nežije – se zdráhal půdu státu prodat, podle Správy železniční dopravní cesty tak hrozilo, že propadne nárok na evropské dotace. Ty jsou přitom pro ambiciózní stavbu s tunelem napříč vrchem Chlum klíčové.

O vyvlastnění posledního pozemku, který stál v cestě nové železniční trati, rozhodl už dříve plzeňský magistrát, nyní ho zpečetil krajský úřad. Správa železniční dopravní cesty tak bude moci zahájit stavbu podle harmonogramu na jaře příštího roku. Majitel pozemku David Besten se sice může obrátit na soud, podle investora to však už samotnou stavbu neohrozí. 

Podle mluvčího SŽDC Pavla Hally měl David Besten přehnané nároky. „Požadoval nové a nové věci – zcela neregulérní a nehorázné,“ podotkl mluvčí. Majitel navíc chtěl za půdu tolik peněz, kolik stát podle zákona nemůže dát.

S médii David Besten hovořit nechce. Podle Kyšických jde o spekulanta, který v obci vůbec nežije a obci podobným způsobem komplikuje výkup pozemků pro silniční obchvat. Sám vlastník ale označení spekulant odmítá.