Studenti pomáhají navrhovat novou podobu měst a obcí

Brno - Studium architektury už dávno není jen o biflování matematických vzorečků a rýsování bez skutečného užitku. Dnešní studenti mohou přiložit ruku k dílu i při skutečných projektech a podílet se třeba na proměnách vzhledu města, ve kterém žijí. Třeba Jan Veisser, který studuje Fakultu architektury a umění v Liberci, uspěl s návrhem moderního rezidenčního bydlení v soutěži, kterou vyhlásila společnost Trikaya. Ta odkoupila objekt chátrající továrny Ergon a s pomocí studentských návrhů teď hledá tvář budoucí městské čtvrti v brněnských Maloměřicích.

„Nám se nejvíc líbil soutěžní návrh pana Veissera, který náš projekt ztvárnil jako středověkou vesnici s centrální návsí a radiálními komunikacemi, sbíhajícími se právě do této návsi. Kolem komunikací jsou nízké dvoupodlažní objekty pro bydlení,“ ocenil studentský návrh manažer projektu Alexej Veselý. Adam Lukačovič z brněnského VUT zase se svým spolužákem navrhl, jak vylepšit zanedbaná místa v Moravských Bránicích na Brněnsku.

Zapojování studentů do podobných projektů se ve vyspělých zemích stává čím dál častější praxí. „Je to pozitivní trend poslední doby. Kapacita univerzit jako jakýchsi výzkumných pracovišť donedávna nebyla městy příliš využívána,“ říká šéfredaktor časopisu Era 21 Osamu Okamura.

Podle Okamury se díky tomu studenti mohou naučit mnohému pro svoji budoucí práci. Zdůrazňuje ale, že zadávání projektů studentům v žádném případě nemůže nahradit regulérní architektonickou soutěž. „Samozřejmě většina těch návrhů není zcela překlopitelná do praxe, ovšem města si alespoň mohou lépe ujasnit své záměry pro zadání architektonických soutěží, které by už měly oslovovat profesionální, zkušené architekty. Může to výrazně pomoci k diskusi o různých možnostech a získání větší palety nápadů, které by jednotlivý architekt nebyl schopný vygenerovat,“ vysvětlil Okamura.