Středočeským starostům se nelíbí dotování přes ROP

Praha – Poslední dvě miliardy zbývají v Regionálním operačním programu Střední Čechy. Nejvíce z evropských dotací, ze kterých měl Středočeský kraj pro roky 2007 až 2013 vyčleněno 17 miliard, šlo na opravy silnic, do škol a nemocnic. Nad využitím některých dotací se ale vznáší otazníky. Kvůli kauze Davida Ratha čeká teď operační program kontrola, jestli dotace skutečně skončily tam, kde měly. Některé radnice navíc tvrdí, že způsob, kterým se dotace rozdělují, dostatečně nenaplňuje jejich potřeby.

Způsob rozdělování dotací se nelíbí starostům

Středočeští starostové s faktickým koncem rozdělování evropských peněz v tomto období poukazují na hlavní nedostatek regionálních operačních programů. Evropské dotace rozděluje kraj, který nemusí vždy plně přihlédnout k potřebám obcí a měst. Například v Poděbradech vznikla cyklostezka, radnice přitom tvrdí, že by bývala raději dostala dotace na opravy silnic nebo mateřských škol. Kraj ale tehdy přiděloval peníze na cyklostezky, město tak nemělo na výběr – tím spíše, že jejím prostřednictvím dostalo zajímavý „vedlejší produkt“. „S cyklostezkami se mohlo realizovat veřejné osvětlení, přilehlé chodníky, a to byla velmi zajímavá nabídka,“ poukázal poděbradský místostarosta Ivan Uhlíř.

ROP Střední Čechy
ROP Střední Čechy

Některé peníze určené pro obce potom podle předsedy Svazu měst a obcí ČR Dana Jiránka kraj přidělil přímo. „Vysál velkou část peněz, které byly původně určeny pro města a pro obce na nemocnice. Nevíme, jestli to ty nemocnice ufinancují bez krajských dotací,“ poukázal Jiránek. Svaz měst a obcí proto chce, aby starostové měli v budoucnosti větší vliv na dělení dotací. „Tam se ukazuje jejich síla a schopnost dobře čerpat a rozhodovat,“ podotkl Dan Jiránek. Právě regionální operační programy ovšem byly zřízeny proto, aby se zohlednily místní potřeby. Dříve totiž evropské dotace rozdělovalo centrálně ministerstvo pro místní rozvoj.

ROP Střední Čechy
ROP Střední Čechy

Rathova kauza přitáhla pozornost Bruselu

Bilancování ROP Střední Čechy je vedeno i shora. Nad dotacemi ve středních Čechách se totiž dále vznáší stín podezření z korupce. Evropská komise kvůli kauze bývalého hejtmana Davida Ratha do odvolání neposílá peníze a chystá kontrolu vybraných projektů. „My ji samozřejmě vítáme, protože se prokáže, že vše v rámci Úřadu Regionální rady je zcela v pořádku,“ uvedl ředitel dotačního úřadu Tomáš Novotný.

Pokud bude ředitelovo očekávání naplněno, bude moci Regionální rada rozdělit ještě necelé dvě miliardy korun. „Půjdou například na místní komunikace, na autobusy s alternativním pohonem a na krajské silnice,“ shrnul Tomáš Novotný.

Kraj by chtěl i od roku 2014 čerpat dotace hlavně na infrastrukturu. Jestli ale budou regionální operační programy fungovat i nadále, ještě není jasné.