Lesník žaluje ČSOB Leasing pro neoprávněné obohacení

Vsetín - Lesník Jan Surý ze Vsetínska si od ČSOB Leasing vypůjčil zhruba 9 milionů korun na lesní techniku. Když mu zbývalo doplatit přibližně 2 miliony korun, vážně onemocněl a nemohl dluh splácet. ČSOB Leasing stroje zabavila a prodala. Doufal, že firma mu po prodeji vrátí přeplatek, z kterého uhradí dlužné splátky. Stroje ovšem byly prodány za podezřele nízké ceny, lesník se proto domnívá, že leasingová firma se obohatila na jeho účet.

Pan Surý v roce 2007 pořídil několik výkonných lesních strojů na leasing, těch se ale před pár lety musel nedobrovolně vzdát. Kvůli roční nemoci a neschopnosti splácet s ním leasingová společnost ukončila zákaznické smlouvy výpovědí a zabavila předměty financování, které byly jejím majetkem. „Řekl jsem si, že ČSOB stroje rozprodá a vznikne tam přeplatek, z kterého uhradí dlužné splátky a mně určitě něco vrátí,“ uvedl Surý.

Problém ale nastal ve chvíli, kdy se pan Surý dozvěděl o cenách, za které společnost zabavené stroje nabízela a také nově prodala.Za stroje s pořizovací cenou 13 milionů korun ČSOB Leasing utržila zhruba 3 miliony. Ač byly stroje opotřebené a největší z nich, tzv. harvestor, někdo půl roku před jeho zabavením poškodil, rozdíl mezi cenou, kterou utržila ČSOB Leasing na základě svých posudků, a cenou plynoucí z posudků vypracovaných pro pana Surého byl více než 4 miliony korun.

V případě neshody znaleckých posudků dvou stran rozhoduje u soudu posudek třetí, vytvořený na základě dohody nebo soudního rozhodnutí. Soud jmenuje znalce dané věci a závěr učiní ze všech tří posudků.


Harvestor za cenu šrotu

Poškozený harvestor s pořizovací cenou téměř 5 milionů korun ocenil znalec ČSOB Leasing o tři roky později na 105 tisíc korun, tedy cenu nižší, než je cena šrotu. Soudní znalec, který vypracoval posudky pro pana Surého, došel k částce patnáctkrát vyšší. ČSOB Leasing prodala v únoru 2010 tento stroj za necelých 200 tisíc. S prodejem spěchala natolik, že ani nepočkala na šetření pojištovny. Pan Surý znal pravou hodnotu stroje, takže se jej snažil získat zpět. „Prostřednictvím mého právníka jsme nabídli ČSOB leasingu cenu pět set tisíc. Ti nám odpověděli, že už kupce mají, že stroj je jejich, a tím pádem už se o to dál nemáme zajímat.“

Kdo zaplatí ztrátu z prodeje

Z konečného vyúčtování vyplývá, že pan Surý musel vedle dlužných částek zaplatit jen u tohoto stroje ještě takzvanou ztrátu z prodeje vyčíslenou na téměř 900 tisíc korun. Jinými slovy doplácel za to, že ČSOB Leasing neprodala stroj za víc. Přitom jeho později opravený harvestor se o pár měsíců později přeprodal za 2,5 milionu korun. Podle nezávislé advokátky Miroslavy Hustákové nemůže jít ztráta z prodeje k tíži pana Surého. „Pokud znalec stanovil cenu, jakou stanovil, musí si toto vyřídit ČSOB Leasing se svým znalcem. Ve všeobecných podmínkách je stanoveno, že ČSOB Leasing prodá předmět nájmu za obvyklou cenu,“ sdělila Hustáková.

Na základě formálního směnečného řízení musel pan Surý zaplatit zhruba 4 miliony korun, které podle společnosti dlužil, i když podle něj zbývaly k doplacení leasingu 2 miliony korun. Surý na ČSOB Leasing podal civilní žaloby.