Smogová situace platí ve třech krajích

Ústí nad Labem – V části Moravskoslezského, celém Ústeckém a nově i Středočeském kraji vyhlásili meteorologové smogovou situaci. Špinavý vzduch je takřka v celé zemi, hodinový limit 50 mikrogramů částic PM10 na metr krychlový je překročen všude s výjimkou nejodlehlejších horských oblastí. Lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečními nemocemi, starší lidé a malé děti by se venku měli zdržet zvýšené fyzické zátěže. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

V Moravskoslezském kraji vyhlásil Český hydrometeorologický ústav smogovou situaci již v pondělí večer, v noci na středu totéž učinil v Ústeckém kraji a večer i ve Středočeském kraji. Koncentrace polétavého prachu je prakticky na všech stanicích na dvojnásobku nebo i trojnásobku limitní hodnoty. V krajích, kde je vyhlášena smogová situace, je zaprášený vzduch již velmi dlouho. „Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území překročil čtyřiadvacetihodinový klouzavý průměr koncentrací polétavého prachu PM10 informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový ve dvou po sobě následujících dnech,“ uvedl ČHMÚ ke stavu ovzduší v Ústeckém kraji.

Jan Sládeček z ČHMÚ:

„Znečišťující příměsi se zahušťují, zejména prach, a pokud nenastane nějaká radikálnější změna počasí v podobě silnějšího větru, tak se nedá očekávat, že se to příliš změní.“


Průměrné hodnoty v posledních 24 hodinách jsou ale vysoko nad limitem a většinou i nad jeho dvojnásobkem v celé zemi včetně regionů, kde obvykle bývá vzduch čistý – Plzeňském a Jihočeském kraji nebo v Praze.

Meteorologové žádají řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic polétavého prachu PM10 a oxidu dusičitého.

Zhoršená situace je stále i v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji stále ukazují měřicí stanice překročení imisního limitu 50 mikrogramů na metr krychlový. Od pondělí je v oblasti Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka vyhlášena kvůli vysokému množství polétavého prachu smogová situace. Průměrné denní koncentrace prašného aerosolu se dnes večer pohybovaly od 80 do 122 mikrogramů na metr krychlový.

Smog
Zdroj: ISIFA/VLP
Autor: Oldřich Hájek

Přestože se například množství prachu vypouštěného do ovzduší průmyslovými podniky každoročně snižuje, region stále patří ke krajům s nejhorším ovzduším v Evropě. Ke znečištění kromě průmyslu významným způsobem přispívá doprava a lokální topeniště, nejhorší bývá situace právě v zimě.


Také v Karlovarském kraji se zhoršila kvalita ovzduší. I když nebyla ještě vyhlášena smogová situace, ve všech třech velkých městech, kde jsou měřicí stanice, překročily hodnoty polétavého prachu imisní limity. Nejhorší situace je v Sokolově, ale o mnoho lepší to není ani v Karlových Varech a Chebu.

Olomouckém kraji zůstává nejhorší situace na Prostějovsku. Limity jsou ale překročeny na všech měřicích stanicích a přes zlepšení během dne, hodnotili meteorologové večer situaci vesměs jako špatnou. Na Vysočině má kvůli inverzi zhoršenou kvalitu ovzduší Jihlava a Třebíč. Vysočina přitom patří dlouhodobě mezi regiony s nejčistším ovzduším v Česku. Podobné je to i v dalších krajích, kde se zpravidla smog netvoří – Jihočeském a Plzeňském. Nejhůře je v Plzni a také Táboře, kde se průměrná hodnota hodinových koncentrací polétavého prachu pohybuje kolem 140 mikrogramů na metr krychlový.