Třebíčská vysoká škola je v ohrožení: Komise neakreditovala žádný obor

Třebíč - Soukromé Západomoravské vysoké škole v Třebíči se nedaří dostat z vážných existenčních problémů. Loni jí ministerstvo školství nepovolilo tři obory ze čtyř a tento týden akreditační komise nedoporučila škole schválit ani jeden z nových bakalářských oborů: Ekologie a ochrana prostředí, Ekonomika a management a Historické vědy.

Akreditační komise vytýká škole už několik let stále stejné problémy. Tím nejzásadnějším je nedostatečné personální zabezpečení studijních oborů. „Za prvé tam chybí vyučující, kteří by skutečně publikovali v tom, co vyučují, a zároveň my říkáme, že všechny ty tři obory byly velmi široce koncipované, tam chybělo jádro oborové profilace,“ uvedla předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková.

Vedení školy ale nesouhlasí, škola je podle něj pro město důležitá a jejího zrušení se bojí i jejích 387 současných studentů. „Já školu považuji za velmi důležitou vzdělávací instituci ve městě a bylo by dobré ji udržet. Není to jednoduché a má to dva problémy ekonomické a akreditační, ale věřím, že to nebylo poslední slovo a že se to podaří zvrátit, a budeme na tom taky pracovat,“ řekl starosta Třebíče a člen správní rady vysoké školy Pavel Heřman. A studentům vedení školy slibuje: dostudovat budete moct všichni.

Škola má v současnosti akreditaci pouze na jediný studijní obor Aplikované informační technologie. Správní rada školy se bude problémem zabývat v pondělí, proti verdiktu Akreditační komise se chce určitě odvolat.