Apolinář otevřel první ambulanci pro závislé děti

Praha - Pro děti a mladistvé ohrožené drogami, alkoholem či gamblingem otevřel pražský Apolinář první specializovanou ambulanci v Česku. Před spuštěním projektu zmapovali odborníci potřebnost této péče a vyšlo jim, že v Praze a Středočeském kraji ji potřebuje až 5 000 dětí. Ambulance zatím funguje tři dny v týdnu a je umístěna v ulici Na Bojišti. 

V Česku žádná adiktologická ambulance dosud nebyla - i když české děti mají rané zkušenosti jak s cigaretami (11 let), tak třeba s konopím (13 let). Alkohol pije pravidelně 60 procent dospívajích. První ambulance je součástí Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice.

  • Ambulance je v provozu v pondělí, úterý a ve čtvrtek 
  • Není třeba žádné doporučení
  • Objednat se je možné telefonicky na čísle 224 965 035 nebo mailem na adresu info@adiktologie.cz

Ambulanci finančně podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která loni za zdravotní problémy způsobené závislostí u 1 500 svých dětských klientů vydala 15,6 milionu korun. Klinika jedná o finanční podpoře také s ministerstvem zdravotnictví. S ostatními pojišťovnami bude jednat až poté, co se objeví jejich dětský klient. Pokud do ambulance přijde dětský pacient s jinou pojišťovnou než VZP, nemusí se bát - péče se mu dostane, slibují lékaři. 

Podle poptávky se provoz ambulance na podzim rozšíří. „Spolupráce je zatím dohodnuta na 12 měsíců, za tu dobu je VZP připravena uhradit služby až do výše tří milionů korun,“ přislíbil mluvčí VZP Oldřich Tichý. Po roce fungování ambulance by podle něj bylo možno zvážit, zda má smysl zřídit podobná zařízení ve všech krajích.

Dětem je v ambulanci k dispozici dětský psychiatr, psycholog, adiktolog. V týmu je i speciální pedagog: k závislostem se často připojují i problémy ve škole. Do budoucna by se mohla ordinace přestěhovat do budovy Apolináře, kde zatím není pro ni volné místo. 

Tzv. školské studie ukazují, že mezi -náctiletými se zkušeností s konopím lze až devět procent považovat za problémové. Zkušenosti s konopím má 48 procent studentů a 44 procent studentek. Denně kouří tabák 29 procent chlapců a 25,3 procenta dívek ve věku 16 až 18 let. Náctiletí nejčastěji pijí pivo a destiláty. Jen 2,6 procenta alkohol nikdy nepilo.