Archanděl Michael a další svatí. Kostel v Hrozové odkrývá románské fresky

Hrozová - Restaurátoři odkrývají v kostele v Hrozové na Osoblažsku vzácně zachovalé fresky v pozdně románském slohu. Nástěnné malby světců pocházejí pravděpodobně ze 13. století a jsou podle historiků jedny z nejzachovalejších z té doby v Česku. Díky freskám, které byly schované pod omítkou z období baroka, získala nepatrná osada vesnice Rusín s pouhými čtrnácti obyvateli výjimečnou hodnotu.

Kostel zasvěcený archandělu Michaelovi stojí v Hrozové nejméně sedm set let a prošel mnoha úpravami. Katolická církev, které patří, ho od roku 2012 opravuje. Přitom také povolila archeologický průzkum. Sondy potvrdily, že staré malby mohou být umělecky mimořádně hodnotné a rozsáhlé. Restaurátoři je začínají odkrývat. Tvář archanděla Gabriela objevili a určili už při průzkumu v minulém roce. Teď pokračují dál. „Nejvíce nás překvapilo množství a velikost vyobrazených figur na klenbě. Ikonograficky je zatím ale ještě nejsme schopni popsat,“ říká restaurátor Filip Menzel.

Překvapila velikost figur

Do Hrozové se sjíždějí odborníci. „Maleb, které by se daly s těmito porovnat z hlediska kvality provedení, náročnosti výzdoby, míry dochování i velikosti, těch u nás není více než prstů na jedné ruce,“ uvedl Daniel Prix z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Podobných památek je podle něho jen málo i v celé střední Evropě. V Česku je lze částečně srovnat například s podobně velkými figurami v kostele v Kyjích u Prahy, se středověkou výmalbou v apsidách kostela v Hostivaři u Prahy nebo v kostele svatého Benedikta v Kostelci u Krnova, které se podařilo odkrýt před několika lety.

Restaurátory čeká v Hrozové dlouhá a náročná práce, která potrvá do března příštího roku. „Po odkryvu nás čeká méně oblíbená činnost. Musíme vyplnit všechny dutiny, zainjektovat všechny uvolněné vrstvy a zpět přitáhnout k podkladu,“ popisovala restaurátorka Romana Balcarová.

Kostel v Hrozové

První zmínky o kostele obklopeném hřbitovem pocházejí z roku 1309. Jádro tvoří gotická stavba, která je pravděpodobně z konce 13. století. Od 15. století byl opakovaně dostavován a přestavován. Vzácně zachovalá je i obranná hřbitovní zeď, která je na seznamu kulturních památek. Vedení úřadu v Rusíně připomíná, že o to, že se kostel v Hrozové dochoval, se velmi zasloužil tamní farář Josef Kunický. Když tam nastoupil v roce 1961, byl určený k demolici. Hrozová leží v jižní části osoblažského výběžku poblíž státní hranice s Polskem v Moravskoslezském kraji.