Oprava fasády Národního divadla v plném proudu, štáb ČT byl u toho

Praha – Lešení před fasádou Národního divadla v Praze má zmizet v říjnu 2015. Štáb ČT měl dnes možnost nahlédnout pod zakryté části a na střechu divadla, aby zjistil, jak rekonstrukční práce pokračují. Zachytil také pohledy na divadlo i na Prahu z míst, kam se běžný návštěvník Prahy nedostane.

Rekonstrukce fasády ND měla několik fází. V první se opravovaly balkony a fasáda na severní straně divadla. Dále části fasády směrem k Divadelní a Ostrovní ulici. Momentálně restaurátoři dokončují opravu jižní fasády směrem k Mánesu. Konkrétně pracují na fasádě v úrovni prvního balkonu. Dělají se například iluzivní výmalby, které mají evokovat kvádrování – tedy působit dojmem kamenných bloků. Kromě opravy omítky a kamenů se opravují i okna, dveře, klempířské prvky a hromosvody.

Při rekonstrukci dostává fasáda Národního divadla nový odstín, bude světlejší. Opravené divadlo by se svým odstínem mělo víc blížit původnímu návrhu architekta Josefa Zítka. Podle Miroslava Růžičky, zástupce technicko-provozního ředitele Národního divadla, se fasáda čistila studenou i teplou vodou, parou, ale třeba i suchým otryskáváním skleněným prachem. Technologie se volila podle toho, jak byly jednotlivé plochy znečištěné.

Oprava fasády divadla byla podle bývalého ředitele Ondřeje Černého akutní už od roku 2003. Odlupovala se omítka, zatékalo do spár a rozpadaly se terasy. Kusy zdiva padající z třicetimetrové výšky tak začaly ohrožovat i chodce.

Současná generální rekonstrukce fasády začala v červnu 2012, plánované náklady byly zhruba 80 milionů korun bez DPH.

Oprava v 80. letech

Fasáda Národního divadla se opravovala už v minulosti. Naposledy v 80. letech 20. století. Tehdy ale restaurátoři použili materiály, které rychle zvětrávají. Vady na kráse omítky tehdy jednoduše začernili. Dělníci tehdy navíc zasáhli do ocelové konstrukce krovů. Zabetonovali totiž válečky, které kovové konstrukci umožňují, aby se v horku roztáhla. To pak v kombinaci s korozí svorek mezi kvádry způsobilo vytlačování některých kamenů ven z římsy.

Oprava Státní opery

Nutně opravit ale potřebují i další budovy, které patří pod Národní divadlo. V červenci 2016 by měla začít generální rekonstrukce Státní opery, zavřena by kvůli tomu mohla být i na dva roky. Jednou z možností, kde by mohl soubor hrát v náhradních prostorách, je Kongresové centrum.