Příběhy malovaných opon

Praha – Malované opony divadel od Aše po Žamberk, od Mikoláše Alše po Františka Ženíška, od nejmenšího souboru hrajícího na rozkládacím jevišti v zapadlých vesničkách až po Národní divadlo přibližuje výpravná obrazová publikace s názvem Malované opony divadel českých zemí. Na 412 stranách představuje souhrnný pohled na svébytnou součást českého divadelního bohatství, které zůstávalo stranou zájmu historiků výtvarného umění i teatrologů.

Divadelní prostor rozděluje opona na „dívat se“ a „být viděn“ – kdysi oddělovala oba světy jasně a nekompromisně, v avantgardním a současném divadle naopak zmizela, a s ní i hranice mezi divákem a hercem.

Opony ale také tvoří samostatnou kapitolu výtvarných dějin, která byla psána jak na scénách velkých měst, tak na jevištích zapadlých vesnic. „Z hlediska výtvarného jsou velmi různorodé, protože jejich autory byli jak vynikající malíři, tak i malíři pokojů nebo učitelé,“ upozorňuje redaktorka publikace Vítězslava Šrámková.

"Malované opony…

0… zaznamenávají city a ideje lidí, kteří za nimi hráli divadlo. V tom je jejich kulturně-historická hodnota. Začali jsme se jimi zabývat už před deseti lety a zjistili jsme, že je potřeba udělat něco pro to, aby se restaurovaly a aby o ně začal být zájem." /Vítězslava Šrámková/

Autoři knihy (sbírku dokumentace opon realizoval a k vydání připravil Jiří Valenta, do publikace ale přispěla řada dalšch autorů) na více než 400 stranách přinášejí komentované reprodukce a obrazové ukázky několika set opon z různých období i koutů České republiky. Uspořádány jsou podle zobrazovaného motivu – například kapitoly Múzy, Mýty české historie či Obrazy domova; anebo podle užívání – opony loutkových divadel, železné opony a opony ve službách scénografie.

„Knihu otevírá opona českokrumlovského divadla, která je u nás nejstarší, pochází z roku 1766 a je velmi půvabná. Ale i ty vesnické opony mají svůj půvab,“ domnívá se Vítězslava Šrámková a dodává: „Například pro svou ves, v které působil a v které hrál divadlo, maloval oponu Václav Boštík.“

Ochotníci sobě

Výpravnou knihu vydává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) jako doplněk Databáze českého amatérského divadla. Elektronická encyklopedie mapuje více jak dvousetletou historii i současnost fenoménu ochotnického divadla. Čítá na 90 tisíc hesel, dokumentů a fotografií dokumentujících soubory, osobnosti, přehlídky i organizace.

Součástí databáze je i 120 krátkých videozáznamů z inscenací anebo interaktivní mapa, která umožňuje pátrat v divadelní minulosti devíti tisíc měst a obcí. Databáze se nezaměřuje jen na minulost – v sekci Amatéři sobě do ní mohou přispívat i současní ochotníci.


Malované opony divadel českých zemí
Malované opony divadel českých zemí
Více fotek
  • Malované opony divadel českých zemí zdroj: Stránky Ministerstva kultury ČR http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2208/220766.jpg
  • Křest knihy Malované opony divadel českých zemí zdroj: Stránky Ministerstva kultury ČR http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2208/220770.jpg
  • Alfons Mucha: opona pro zbirožskou sokolovnu, 1924 zdroj: Databáze českého amatérského divadla http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2209/220884.jpg
  • Opona plzeňského Spolkového domu s hrdým nápisem Sami sobě 1908–1928 je umístěna jako výzdoba na stropě klubového sálu v Divadle Alfa. zdroj: Databáze českého amatérského divadla http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2209/220883.jpg
  • Na oponě pro radnické ochotníky zachytil pan Pondělíček ze Stupna v roce 1884 podobu města Radnic z roku 1801. zdroj: Databáze českého amatérského divadla http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2209/220882.jpg
  • Pro ochotnický kroužek v Rokytovci na Mladoboleslavsku namaloval oponu Karel Boháček. zdroj: Databáze českého amatérského divadla http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2209/220881.jpg
  • Zelenecká Lhota: Oponu do sálu hostince U Havlů roku 1924 namaloval p. Charousek Na malování opony koupeny vejce a mléko za 40,45 Kč. zdroj: Databáze českého amatérského divadla http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2209/220880.jpg