Jan Macuch karikujícím šklebem zachycuje absurditu života

Do aktuálního světa nečekané imaginace zavede návštěvníky malého knihkupectví a galerie Řehoře Samsy v pasáži Lucerna výstava Jan Macuch / Paintumentary. Témata se v případě této výstavy pohybují okolo bolesti, jak sdílené, tak nejrůznější formou právě před autorem původních podkladů realizované. Jeho černobílé kvaše na papíře nám (zjevně objevitelsky pro generaci mladší, připomínkou pak pro generaci zralou či dokonce přezrálou) s humorem Macuchovi vlastním představují absurditu nedávno prožitého či stále prožívaného.

Dokládají směšnost a podivnost, častokrát přeskupené informace či až surreálné a nečekané vize, jsoucí přitom souběžně záznamem širokého informačního toku globalizovaně propojené společnosti. Nedílnou součástí vystavených děl jsou i autorovy vlastní komentáře, tvořící svým způsobem samostatné literární perly. Nelze se jim vyhnout , takže prosvítají i v dále uváděných popisech. Vtipně a odvážně prospojovaná fakta a děje pak dávají vyniknout nečekaným karikujícím a přitom hodnotícím vazbám.

Pikantní je kalašnikovem vybavená Strážkyně Basquiata, spojující dalekosáhle odlehlé způsoby myšlení a hodnoty ještě nedávno neslučitelné. Vtipná koláž policajtů původně předvádějících Lee Harvey Osvalda s fotkami z dětského karnevalu na ostrově Guernsey se jmenuje Kdo zabil Bambiho a posouvá oba propletené děje kamsi za hranice trpké frašky. Poslední recepce Páně – to je zase koláž díla od Gianpetrina, jedna z variací na Leonarda da Vinciho, propojující toto slavné dílo s fotkou z recepce anglikánské farnosti, kde se každý stará jen o svůj talíř.

Jan Macuch / Paintumentary - Bon choux monsieur Rorschach
Zdroj: Jan Macuch

Na kvaši Bon choux monsieur Rorschach vidíme pastora dražícího kapustu v charitativní aukci, autorovi připomínajícího rorschachovův obrazec této siluety, kdy názvem parafrázuje Courbeta - Bonjour Monsieur Courbet. Put your head on my shoulder – tady již Macuch spojuje původně nevinnou písničku Paula Anky s fotkou Damiana Hirsta na pitevně – nutí nám otázku, zda je to krutý útok nebo oslavné a pokorné přijetí Hirstova konání či jednání ? It’s a small nap for a man (and a giant sleep for the mankind) – Spící anglický pán na pláži (podkladem byla fotografie Tony Ray-Jonese) s pozadím měsíční krajiny s přistávacím modulem Apolla. A tady typický Macuchův komentář - Malý šlofíček pro člověka může být velkým spánkem pro lidstvo.

Keep smiling – sledujeme krutý půvab lékařského snímku, stačí posunout ruce lékaře o pár centimetrů výš a na tváři chlapce vytváří bizarní úškleb. K✝M✝B✝1976 – Macuch tuto trojici popisuje jako tesilovou verbež spartakiádních strejců, v pozadí pak s andělským výrazem skotačí ostravské cikáně na haldě sídlištního bahna.

Macuchova druhá výstava je pro většinu diváků pohledem na zcela svébytný přístup a zpracování původně nesourodé haldy podnětů, jejichž propojení tvoří osobité a zcela originální dílo.

Jan Macuch - malířský autodidakt „se těžce zapletl s Freudem a kreslířem a malířem Henlweinem“, které podle svých slov vykrádá. V každém případě však v koktejlu vlivů sedí také Kafka, Becket, Hrabal a chvílemi i Hašek. Ale vzhledem k charakteru vystavených děl přiznává i vliv Tonyho Ray Jonese, Lubomíra Kotka, Viktora Koláře, podklady ho zásobuje Nasa, FBI, archivy zaniklých zubních klinik a jak časem diváci poznají, i veledíla Korejské tiskové kanceláře.

Bystrý komentátor a dlužno říci i humorista a filosof, syn architekta a japanistky byl pokřtěn shodou zvláštních okolností 17. listopadu 1989 u sv. Vojtěcha poblíž Národní třídy. Studoval na katedře dokumentární tvorby FAMU, posléze přešel do tehdy uznávaných amerických novin Prague Post, kde pracoval jako fotograf. Řadu snímků publikoval také v Paris Matchi, Profilu, NY Times a podobně. Patří k jedincům, jejichž intelektuální záběr a sebevzdělávací rozhled se rozprostírá od kunsthistorie, dějin až po fyziku a evoluční biologii.

Jan Macuch / Paintumentary - Kdo zabil Bambiho
Zdroj: Jan Macuch

Včas však vycítil, že jako fotograf může být nejen tištěn, ale také zneužíván a používán v souvislostech, které mu nebyly milé a staly se posléze nepřijatelnými. Po odchodu z médií si s kamarádem založil softwarovou firmu, pracující v oblasti grafického designu a správě korporátní identity.

Jan Macuch / Paintumentary - Knihkupectví Řehoře Samsy, pasáž spojující palác Lucerna s divadlem ABC, Vodičkova ulice. Otevřeno denně od 9:00 – 20:00 hodin.