Státy kvůli krizi nevyužívají peníze z rozvojových fondů EU

Londýn/Brusel – V Evropské unii leží miliardy eur ladem. Jde o prostředky na podporu rozvoje v zaostalých regionech. Mohou za to převážně dopady hospodářské krize, které řadě zemí znemožňují takzvané kofinancování. Z celkem 347 miliard eur (asi 8,6 bilionu korun), která je vyčleněna na různé rozvojové projekty a může být čerpána až do roku 2013, je tak za více než polovinu trvání programu využito jen desetina z prostředků.

Teď se peníze nečerpají, dříve se přečerpávaly

Informaci přinesl ekonomický list Financial Times. Podle Evropské komise existuje několik důvodů, proč se peníze na rozvoj využívají tak málo. Jedním z nich je i doba potřebná k výběru projektů a k následnému uvolnění pomoci z Bruselu. Komise už nicméně zahájila veřejné konzultace, aby zjistila, jak politiku soudržnosti nejlépe reformovat. Chtěla by snížit počet prioritních oblastí a zavést přísnější výkonnostní cíle.

Evropské statistiky mluví také o zajímavých číslech. Uvádějí, že v předchozích dvou sedmiletých programech bylo ze strukturálních fondů vyplaceno omylem v přepočtu asi 8,4 miliardy dolarů. Z této částky se zatím asi tři čtvrtiny čerpaných prostředků už ale vrátilo zpět. Existuje však podezření, že byly desítky milionů eur čerpány nezákonně. Měla se na tom podílet třeba i italská mafie.

Dohled nad programem je neefektivní

Novináři Fnancial Times odhalili rovnou několik problematických bodů, které se týkají správy programu. Takzvané fondy soudržnosti, o které jde, přitom tvoří více než třetinu unijního rozpočtu a zároveň patří k největším programům na podporu veřejných výdajů na světě. Komplexnost programu financování znamená, že ústřední dohled nad tím, jak jsou peníze z programu skutečně využity, je málo efektivní.

Při podrobném zkoumání se například zjistilo, že subvence byly přiděleny také nadnárodním koncernům, mezi nimiž byly podniky jako IBM, Nokia Siemens či Coca-Cola. Program je přitom určen na podporu malých a středních podniků. Další firmy pak fondy EU využívají k přemístění továren do zemí s levnější pracovní silou, přestože existují pravidla, která takový postup výslovně zakazují.

Jak fungují rozvojové fondy EU?

Program rozvoje zaostalých oblastí EU komise financuje z Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Právě tyto fondy mají na léta 2007 až 2013 k dispozici 347 miliard eur.

Představitelé EU financování z fondů soudržnosti obecně podporují jako prostředek ke splnění základního cíle EU. Tím je podpora hospodářského růstu v nejchudších oblastech Evropy a snaha snížit rozdíly ve výši příjmů v jednotlivých zemích.