Fotovoltaická asociace: Solární daň je nezákonná, ve výpočtech jsou chyby

Praha - Zavedení solární daně prodloužilo zákonem garantovanou 15letou dobu skutečné návratnosti investic. Výpočty Energetického regulačního úřadu (ERÚ), s jejichž pomocí vláda obhajuje zavedení daně u Ústavního soudu, jsou prý chybné, tvrdí Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO). Výpočty nezohledňují prodloužení odpisů nebo zavedení povinnosti regulace výkonu elektráren. ERÚ si za svými výpočty stojí a tvrdí, že se asociace pouze snaží ovlivnit rozhodnutí soudu.

Dnes, dva dny před rozhodováním Ústavního soudu, upozornili zástupci asociace a místopředseda senátorů KDU-ČSL Petr Šilar, který je jedním z předkladatelů senátorské ústavní stížnosti na zrušení solární daně, na chybné údaje. Chtějí, aby si Ústavní soud nechal před verdiktem analyzovat výpočty ERÚ nezávislými soudními znalci.  

„S vyjádřením nesouhlasíme a chápeme ho jako vyvolání pochybností o pravdivosti našich dat před zasedáním Ústavního soudu, a to zřejmě ve snaze ovlivnit jeho rozhodování,“ reagovala mluvčí ERÚ Jarmila Lehnerová. „Za údaji poskytnutými Ústavnímu soudu si ERÚ stojí. Do vynesení rozhodnutí Ústavního soudu se nebudeme dále vyjadřovat,“ dodala.

Zuzana Musilová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace

„Vycházeli jsme ze zcela shodných podkladů jako energetický regulační úřad. Tedy z platné legislativy a metodiky českého energetického úřadu. Zjistili jsme, že ta analýza, která byla předložena ústavnímu soudu, je zastaralá. Nejsou v ní zahrnuty změny přijaté v loňském roce, kdy byla zavedena například povinnost dispečerského řízení, která přináší podnikatelům dodatečné náklady, byly změněny odpisy a zrušily se daňové prázdniny. Tyto změny nebyly zohledněny a byla tu další matematická a věcná pochybení.“


Cílem stížnosti je zrušení novely o zavedení 26procentního odvodu výnosů solárních elektráren. Dopad této daně, která byla zavedena se zpětnou platností, je podle Šilara pro řadu provozovatelů elektráren likvidační. „Především na to doplatili ti, kteří chtěli využít fotovoltaické články na střechách rodinných domků nebo veřejných budov,“ prohlásil. Investoři pohrozili žalobami na stát, případně mezinárodními arbitrážemi.  

Výpočty ERÚ podle analýzy asociace nezohlednily zrušení daňových prázdnin pro provozovatele fotovoltaických elektráren, do investičních nákladů nezapočítaly ceny za pozemek a nepočítají ani s poplatky bance za poskytnutý úvěr. Životnost střídačů stejnosměrného napětí na střídavé pak uvádí jako dvanáctiletou, podle asociace však je prý pouze desetiletá. „Není zahrnuta daň z příjmu, která zcela jednoznačně snižuje příjem podnikatelů a prodlužuje dobu návratnosti,“ dodala Musilová.

Zuzana Musilová, výkonná ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace

„Retroaktivní kroky posunuly dobu návratnosti až na 17 let v případě instalací, které byly připojeny v roce 2010, v případě roku 2009 dokonce vychází, že k navrácení prostředků nedojde nikdy. Analýza ČVUT vyšla ještě hůře, když tvrdí, že je doba návratnosti 20 let. Doufáme, že ústavní soud prověří, jaká je skutečnost, a stanoví soudní experty, kteří připraví novou analýzu.“


Návratnost investice se prodloužila na 20 let

Prostá doba návratnosti tak ERÚ vychází na osm let, zatímco studie ČVUT uvádí tuto návratnost na 13 až 14 let a diskontovanou, tedy skutečnou dobu návratnosti vložených investic, až na 20 let u elektráren připojených v roce 2010,„ uvedl spoluautor analýzy Jiří Fast. U starších elektráren by se prý investice nevrátily vůbec. “Podklady pro ústavní soud jsou asi cinknuté," dodal Šilar.  

Zavedení solární daně prosadila vláda kvůli tomu, že počet solárních elektráren předloni kvůli vysoké výkupní ceně zelené elektřiny výrazně vzrostl. V důsledku toho hrozilo zdražení elektřiny o více než deset procent. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by domácnosti a firmy zaplatily o 11,7 miliardy korun za rok více. Novela prakticky zdanila na tři roky elektřinu ze slunečních elektráren, které byly uvedeny do provozu předloni a o rok dříve.

Norma sice zachovala původní zákonné garance výkupní ceny, ale současně garantovanou cenu snížila pomocí odvodu z výkupní ceny energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že solární daň narovnala podmínky pro investory a zrovnoprávnila ty, kteří pořídili solární zdroje před zhruba pěti lety, oproti těm, kteří to udělali při vyšší podpoře.