S bankami jednají muži, ženy mají pod palcem domácnost

Praha - Muži řeší v rodině takzvané velké finance, ženy se starají o běžný chod domácnosti. Tak to vypadá ve více než polovině domácností v Česku. Podle průzkumu agentury MindBridge zpracovaného pro společnost Partners tak žádná velká emancipační revoluce neproběhla a výsledky potvrdily klasické rozložení mužů a žen v partnerském soužití.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: John Rowley

Kde se muži cítí jistější

  • Koupě auta na leasing
  • Pořízení hypotéky
  • Výběr banky
  • Nenadálé finanční výdaje

A o čem muži naopak příliš nevědí? Průzkum ukázal, že méně jistí jsou si v jediné oblasti - v přehledu o běžných cenách potravin.

Více než polovina mužů (54 procent) tvrdí, že mají jednání s finančními institucemi pod palcem. Tuto vlastnost jim však připisuje jen 16 procent žen. Ženám tuto vlastnost připisuje jen 6 procent mužů.

I přesto, že muži jednají s finančními institucemi a jsou si jistější ve vztahu k financím a v oblasti finančního rozhodování, jsou to právě ženy, které drží v rukou běžný denní chod domácnosti, tedy tzv. domácí kasu. „Na to, kdo se více stará o běžný chod domácnosti z hlediska financí, existují poměrně rozdílné názory podle toho, kdo na otázku odpovídá, zda muž, nebo žena,“ podotkla ředitelka marketingu Partners Lada Kičmerová.

V bance
V bance

Zajímavé je to, že mezi těmi, kteří se o chod domácnosti nestarají, jsou kritické postoje k partnerce či partnerovi častější. Téměř pětina žen a 17 procent mužů je přesvědčeno, že by tento úkol zvládali lépe než jejich partner či partnerka. Na tři čtvrtiny respondentů, kteří se o chod domácnosti z finančního hlediska nestarají, si myslí, že by na tom byli stejně jako jejich protějšek. Na 11 procent mužů a šest procent žen pak sebekriticky tvrdí, že by sami tento úkol zvládali hůře.

Vzájemné výdělky partnerů nejsou tajemstvím

Výdělek partnera či partnerky není tajemstvím. Na 73 procent mužů a 72 procent žen uvádí, že vědí docela přesně, kolik vydělává jejich protějšek. Jen velice malé procento žen a mužů tento údaj tají.

Češi jsou spíše opatrnými investory

Češi se o svých financích radí s odborníky, s nějakým finančním poradcem jednalo 82 procent oslovených. Nejčastěji by se lidé uchylovali ke kontaktování finančního poradce už při investici od 50 do 150 tisíc korun (36 procent). Více než desetina (12 procent) by se radila už při investici do 50 tisíc korun, naopak desetina by k takové konzultaci přistoupila až při investici nad 1 milion korun. Čtrnáct procent by se s finančním poradcem neradilo při žádné investici.