Ministerstvo zemědělství se zaměří na podporu živočišné výroby

Praha - Hlavními cíli českého zemědělství na období mezi lety 2014 a 2020 budou podpora živočišné výroby, pěstování ovoce a zeleniny, ale i zlepšení vztahu k půdě a vodě. Strategii rozvoje představil šéf resortu Petr Bendl. Do budoucna chce třeba upřednostnit chov skotu před pěstováním řepky olejné. Dbát bude i na větší bezpečnost potravin. Podle něj by se už neměly opakovat kauzy typu „technická sůl z Polska“. K uplatnění priorit má pomoci nastavení pravidel pro vyplácení dotací v příštím programovém období. Ministerstvo zemědělství zároveň předpokládá, že v tomto roce významně vzrostou dotace do českého zemědělství z evropských zdrojů.

„Dotace má být pozitivním impulsem k tomu, aby se podnikání dařilo, nikoliv cílem zemědělce,“ řekl ministr. Naplnění strategie podle něj bude záviset především na zemědělských a potravinářských podnicích. Stát by je však měl nastavením dotační politiky nasměrovat užitečným směrem.

Podle dřívějšího vyjádření šéfa Agrární komory Jana Veleby konečná podoba materiálu určí, zda přijde oživení celého odvětví, nebo jestli bude pokračovat jeho útlum. Bendl nyní odstartuje diskusi o materiálu s odbornou veřejností, dokončit ji pak chce nejpozději do půl roku. Nevylučuje zároveň, že poté materiál předloží ke schválení vládě. Podle zástupců nevládních organizací zastupujících farmáře je dokončení a prosazení koncepce pro české zemědělství jednou z nejdůležitějších událostí roku.

Ministr zemědělství Petr Bendl
Zdroj: ČT24

Soběstačnost především

České zemědělství se má podle strategie do budoucna podílet především na trvalém zajištění potravinové bezpečnosti na národní i evropské úrovni. Podle Bendla to znamená soběstačnost pohybující se u jednotlivých komodit alespoň mezi 70 a 90 procenty. Například u vepřového masa nebo zeleniny se nyní pohybuje pod touto hranicí. Bendl plánuje také podporu mladých zemědělců a farmářů.
   
Zemědělství má rovněž produkovat obnovitelné zdroje energie v rámci stanoveného energetického mixu. Ministerstvo chce nastavením pravidel kontroly a systému dotací motivovat zemědělce, aby například bojovali proti erozi, kterou je ohroženo velké procento půdy.

V potravinářství strategie navrhuje zvýhodnění projektů zavádějících do praxe inovace a podporu projektů propagujících regionální speciality. Podobně jako v zemědělství i v potravinářství mají být dotačně zvýhodněny projekty vytvářející udržitelná pracovní místa. Materiál řeší také další témata, jako jsou podpora generační obměny stárnoucí zemědělské populace či problematiku ekologického zemědělství.

Takzvaná Společná zemědělská politika je podle ministra Petra Bendla hlavní výzvou a ústředním bodem dlouho chystaného materiálu. Nová pravidla mají pro zemědělce ve státech Evropské unie začít platit od příštího roku a Bendlův resort čekají finální jednání o jejich podobě. „Voláme po spravedlivých podmínkách, chceme konkurenceschopnou zemědělskou politiku nejen v EU, ale i vůči třetím zemím,“ řekl Bendl.

Ilustrační foto
Zdroj: isifa/Rex Feature
Autor: Tim Scrivener

Česko má k dosavadním návrhům řadu výhrad, sporný je zejména návrh, podle něhož by 30 procent plateb bylo vázáno na dodržování přísných ekologických pravidel. Pro Česko by to znamenalo nechat ležet asi 250 tisíc hektarů půdy ladem. Podle vlády jsou některá opatření v návrhu proti snahám, aby byla zemědělská politika průhlednější a méně byrokratická.

Z unie má přijít víc peněz

V letošním roce by mohly vzrůst dotace do českého zemědělství z evropských zdrojů na 39,6 miliardy korun. Nárůst oproti loňským 34,8 miliardy korun bude vyvolán zvýšením přímých plateb a vyšší výplatou projektových prostředků z Programu rozvoje venkova (PRV). 

„Výrazné soustředění národních dotací do sektoru prasat a drůbeže bereme jako jasné plnění příslibu intenzivnější podpory živočišné výroby, čímž chceme alespoň částečně zmírnit velkou vazbu evropských dotací na obhospodařovanou plochu. Živočišnou výrobu podporujeme, abychom zvrátili trend zvyšující se závislosti na dovozu, a současně chceme docílit zvýšení počtu pracovních příležitostí na venkově. Navíc usilujeme o to, aby v novém rozpočtovém období od roku 2014 nebyla dotační preference rostlinné výroby tak silná jako dosud,“ konstatoval ministr zemědělství Petr Bendl.


Video Vstup Jany Čermákové
video

Vstup Jany Čermákové