Zrušení superhrubé mzdy? Pravděpodobně už za rok

Praha - Schválené daňové změny z roku 2011, které měly začít platit v roce 2015, vejdou v platnost už o rok dříve. Od roku 2014 by tak měla být například zrušena superhrubá mzda, snížen limit na odpočet úroků z hypoték nebo prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů na tři roky.

Zákony, se kterými souvisí i zřízení jednoho inkasního místa, přijala Poslanecká sněmovna i Senát již v roce 2011. Senát ovšem účinnost zákonů tehdy posunul na rok 2015. Projekt jednoho inkasního místa, kde by lidé měli na jednom místě odevzdávat daňová přiznání, sociální i zdravotní pojištění, bude spuštěn ve dvou fázích.

Od ledna 2014 budou moci poplatníci dobrovolně podávat sjednocené formuláře na jednom místě elektronicky. Sjednocené formuláře se budou týkat daně z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Od ledna 2015 pak budou lidé muset jedno inkasní místo využívat povinně.

Vedle toho návrh zákona ruší zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti. Daň dědická a darovací bude zahrnuta v dani z příjmů při zachování současných osvobození. Daň z převodu nemovitosti bude nahrazena daní z nabytí nemovitosti, jejíž úprava byla předložena samostatně.

„Samostatně se promítne rekodifikace soukromého práva i do zákona o dani z nemovitosti. Jinak se změny týkají legislativně technických a terminologických záležitostí,“ uvedl úřad.

Ministerstvo odůvodňuje posunutí platnosti změn především tím, že od roku 2014 začne platit nový občanský a obchodní zákoník. „Z toho důvodu je potřeba provést rozsáhlé změny v terminologii mnoha daňových zákonů,“ uvedlo MF.

„Většina změn je technických. Největší problém pro poplatníka bude se s těmi změnami seznámit,“ tvrdí Jan Linhart, partner společnosti KPMG.


Ministerstvo financí
Ministerstvo financí

Vybraná ustanovení, u kterých se mění účinnost na 1. 1. 2014

  • Zrušení superhrubé mzdy. V důsledku toho bude sazba daně z příjmu fyzických osob 19 procent.
  • Zrušení výjimek (například hodnota přechodného ubytování, odchodné u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, odpočet členských příspěvků odborové organizaci a jiných, zkouška ověřující výsledky dalšího vzdělávání, příjmy dlužníka v reorganizaci).
  • Osvobození dividend a podílů na zisku vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU.
  • Prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů z 6 měsíců na 3 roky. Zavedení ročního limitu 100 000 korun pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku.
  • Snížení limitu pro odpočet úroků (bytové potřeby z 300 000 korun na domácnost na 80 000 korun).
  • A další..