Zítra je poslední šance požádat zaměstnavatele, aby vyřídil daňové přiznání

Praha – Chcete-li dosáhnout na daňové slevy za rok 2012 a požádat zaměstnavatele, aby za vás podal daňové přiznání, máte dnes a zítra poslední šanci. Patnáctý únor je totiž v daňovém kalendáři označen jako nejzazší termín, kdy tak můžete učinit. Po tomto datu už musíte podat daňové přiznání sami.

Za zaměstnance řeší daně obvykle zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec podepíše „růžový formulář“ (Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků). Tímto podpisem zaměstnavateli potvrzuje, že u něj uplatňuje nezdanitelné částky a slevy na dani, na které má nárok. Zaměstnavatel na základě toho zmenší daň ze mzdy o nezdanitelnou částku a uplatněné slevy a zaměstnanci vyplatí vyšší čistou mzdu.

Prohlášení poplatníka k dani je ale možné podepsat jen u jednoho zaměstnavatele v jednom období. Pokud prohlášení nepodepíšete, zaměstnavatel vám strhne vyšší daň. O nezdanitelnou částku a případně také o slevy na dani pak můžete nenávratně přijít.

Chcete-li tedy, aby za vás zaměstnavatel podal daňové přiznání a uplatnil daňové slevy a zvýhodnění, na které máte nárok, musíte mu dodat všechny potřebné dokumenty nejpozději v pátek 15. února. K tomuto dni také podepíšete „růžový formulář“ na rok 2013.

Pozor pro ty, co mají vedlejší příjmy

Nechat daňové přiznání na zaměstnavateli je výhodné – starosti s přiznáváním daní za vás prostě vyřeší někdo jiný. To ovšem platí pouze v případě, že nemáte žádné vedlejší příjmy. Lidé, kteří k zaměstnání mají ještě další příjmy v podobě přivýdělku jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nebo třeba příjmy z pronájmu, musí podat daňové přiznání sami. Zaměstnavatel jim pouze vystaví Potvrzení o výši příjmu a sražených zálohách na daň z příjmů, které slouží jako příloha k daňovému přiznání.

Poslední možný termín pro podání daňového přiznání a úhradu daně za rok 2012:

  • úterý 2. dubna 2013 (pokud nemá poplatník ze zákona povinnost předkládat účetní závěrku ověřenou auditorem nebo přiznání nepředkládá prostřednictvím daňového poradce)
  • pondělí 1. července 2013 (pokud má poplatník ze zákona povinnost předkládat účetní závěrku ověřenou auditorem nebo pokud jeho přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce)

Ti, kteří si podávají daňové přiznání sami, mají zatím dost času. Přiznání k dani z příjmů za rok 2012 se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Letos končí lhůta až v úterý 2. dubna 2013 (v pondělí 1. dubna je totiž volný den – Velikonoční pondělí).

Jedná-li se o poplatníka, který má ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V letošním roce bude posledním možným dnem pondělí 1. července 2013.

Daňové přiznání
Zdroj: isifa/Lidové noviny
Autor: František Vlček

V některých případech vzniká povinnost podat daňové přiznání, i když zaměstnanec jiné příjmy než z hlavního pracovního poměru nemá. Například v případě pracovního úrazu se příjem od pojišťovny v podobě náhrady za ztrátu na výdělku posuzuje jako příjem od druhého zaměstnavatele, a tedy platí, že pokud částka přesáhne 5 000 korun za měsíc, vzniká zaměstnanci povinnost podat přiznání k dani.

Nepodané daňové přiznání se může prodražit

Pokud daňové přiznání nepodáte nebo se opozdíte o déle než pět pracovních dní, musíte zaplatit pokutu. Nejnižší výše pokuty činí 500 korun a dále 0,05 procenta vypočtené daně za každý den prodlení.

Pokud podáte daňové přiznání včas, ale opozdíte se s platbou daňové povinnosti, vzniká počínaje pátým pracovním dnem po dni splatnosti úrok z prodlení, který musí daňový subjekt uhradit, přesáhne-li částku 200 korun.

Pokud si spočítáte daňovou povinnost špatně nebo na něco zapomenete, budete ze strany finančního úřadu vyzváni k opravě či doplnění svého podání. Oficiální statistiky na chybovost v daňových přiznáních neexistují. Odhaduje se však, že zhruba třetinu podaných přiznání je nutné opravit či doplnit. Pokud běžní podnikatelé nepřijdou na poslední chvíli, finanční úředníci jim s vyplněním mohou pomoci.