Brusel žene Francii a Lucembursko k soudu kvůli levnějším e-knihám

Brusel - Evropská komise dá k soudu Francii a Lucembursko za to, že uplatňuje sníženou daň z prodeje elektronických knih. Podle komise tím obě země porušují současná pravidla Evropské unie. Nižší daň se totiž zatím vztahuje pouze na papírové knihy. Pokud soud rozhodne, že země porušily předpisy, může jim být udělena pokuta. Sama komise přitom připouští, že by se daň mohla v budoucnu vyrovnat.

Od ledna 2012 Francie a Lucembursko uplatňují sníženou daň z přidané hodnoty na prodej elektronických knih, která činí sedm, respektive tři procenta. Podle nařízení EU ale mohou státy uplatňovat sníženou DPH na omezený seznam zboží a služeb, který sice zahrnuje knihy, ale ne elektronické knihy.
   
„Nedodržení těchto právních předpisů Francií a Lucemburskem má za následek vážné narušení hospodářské soutěže v neprospěch obchodníků z dalších členských zemí EU,“ uvedla komise v prohlášení.

Komise připouští, že podobné zboží a služby by měly podléhat stejné sazbě daně a je třeba vzít v úvahu technologický pokrok. Legislativní návrh nové strategie DPH se však očekává až na konci roku 2013.

Nové předpisy ohledně DPH na elektronické služby mají vstoupit v platnost v roce 2015 a
ukončí nerovné postavení elektronických a papírových knih.