Jak si přivydělávat a nepřijít o mateřskou

Praha - I maminka na mateřské dovolené si může přivydělat. Jak je to v případě ženy, která na mateřskou odchází z pracovního poměru a jak v případě ženy podnikatelky? A co když jde na mateřskou otec dítěte? Na otázky čtenářů portálu ČT24 odpovídala Renáta Provazníková z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.

Může si žena na mateřské přivydělat?

Při pobírání peněžité pomoci v mateřství maminka může pracovat, pokud jde o jiné zaměstnání, než ze kterého se peněžitá pomoc vyplácí. Tedy buď může pracovat u jiného zaměstnavatele, v případě stejného zaměstnavatele musí jít o jiný druh činnosti.

Můžeme uvést konkrétní příklad?

Pojištěnka je zaměstnána na hlavní pracovní poměr u zaměstnavatele od 1. ledna 2010 jako mzdová účetní a z tohoto zaměstnání nastupuje na mateřskou dovolenou a pobírá peněžitou pomoc v mateřství od 25. března 2014. Od 1. července 2014 nastoupí u stejného zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti jako uklízečka. V takovém případě o peněžitou pomoc v mateřství nepřijde. Pokud by ale ve firmě nastoupila opět jako mzdová účetní, pak na peněžitou pomoc v mateřství nárok mít nebude.

Jak je to v případě žen podnikatelek, mohou si i ony přivydělat, nebo musí podnikání přerušit?

Pokud se ženě vyplácí peněžitá pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ, je nutné, aby samostatná výdělečná činnost nebyla vykonávána osobně. Výkon samostatné výdělečné činnosti je možný až v době nároku na rodičovský příspěvek. Nicméně v době pobírání peněžité pomoci v mateřství může být samostatně výdělečná činnost vykonávána prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob této OSVČ, například chod prodejny zajišťují pouze prodavačky. V takovém případě nemusí OSVČ v době pobírání mateřské samostatnou výdělečnou činnost přerušovat ani ukončovat.

A co když je žena zaměstnána a podnikání má jako vedlejší příjem?

Záleží na tom, z jaké činnosti, tedy z jakého pojištění, je peněžitá pomoc v mateřství vyplácena. Pokud se peněžitá pomoc v mateřství vyplácí ze zaměstnání, přesně řečeno z nemocenského pojištění zaměstnanců, je možné samostatnou výdělečnou činnost (podnikání) vykonávat. Takže v případě nástupu na mateřskou z titulu zaměstnance není nutno podnikání přerušovat.

Existuje nějaký limit pro přivýdělek na mateřské dovolené?

Výše přivýdělku není při splnění uvedených podmínek nijak omezena. Maminka si může přivydělávat na mateřské dovolené na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce, pokud to ovšem není to zaměstnání, ze kterého jí je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství.

A jak je to v případě, že maminku na mateřské vystřídá manžel, avšak s tím, že i on si plánuje přivydělávat u stejného zaměstnavatele?

U muže platí stejné podmínky na peněžitou pomoc v mateřství jako u ženy. Přivydělávat si může stejně jako žena například na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti popřípadě jiný pracovní poměr, který je ovšem uzavřen na jiný druh činnosti, popřípadě u jiného zaměstnavatele.

Žena s transplantovaným srdcem porodila holčičku.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Čtenáři se také často ptají, zda je v souvislosti s přivýdělkem při mateřské dovolené třeba rušit původní pracovní smlouvu. Jak to v praxi funguje?

Původní smlouvu není nutné rušit. Co se týká způsobu uzavírání doplňků k pracovním smlouvám či jejich úpravám, jde o záležitost pracovního práva a váže se na zákoník práce, záleží na zaměstnanci a zaměstnavateli, jaké ujednání spolu uzavřou.

Někdy se také stává, že vedle zaměstnaneckého pracovního poměru ještě podnikají. Vypočítává se v takovém případě mateřská jak z pracovního poměru, tak z podnikatelské činnosti?

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství z obou pojištění může být uplatněn pouze v případě, že podmínky účasti jsou splněny v každém z těchto pojištění. Pro nárok z nemocenského pojištění zaměstnanců je nutné splnit podmínku trvání účasti na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou dovolenou. Pro nárok z nemocenského pojištění OSVČ je nutné splnit podmínku trvání účasti na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM, z toho aspoň po dobu 180 dnů účasti na nemocenském pojištění OSVČ v období jednoho roku přede dnem nástupu na PPM.

V případě splnění podmínek v obou pojištěních se denní vyměřovací základy z obou pojistných vztahů sečtou, redukují a z výsledného vyměřovacího základu se stanoví výše dávky.

Pro přivýdělek pak platí stejná pravidla jako v případě jediné výdělečné činnosti. Pokud bude maminka pobírat pomoc v mateřství i z nemocenského pojištění OSVČ, pak osobní výkon samostatné výdělečné činnosti není po dobu pobírání této peněžité pomoci možný.