Na obraně mají nepořádek v účetnictví, NKÚ zjistil chyby za 20 miliard

Praha – V účetní závěrce ministerstva obrany za rok 2012 bylo nesprávně vykázáno 19,8 miliardy korun. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad, podle kterého resort chyboval zejména u dlouhodobého hmotného majetku. Celkově ale nesrovnalosti nebyly natolik zásadní, aby ovlivnily ekonomická rozhodnutí uživatelů účetní závěrky. Samotné ministerstvo se brání, důvodem odlišného účtování je podle něj možný dvojí výklad zákona.

Kontroloři zjistili případy neúplného i nesprávného účtování. Vedle nedostatků v úplnosti účetnictví u hmotného majetku ministerstvo také některé účetní případy vykazovalo na nesprávných položkách.

Na ekonomická rozhodnutí však podle kontrolního úřadu tato pochybení nemohla mít vliv. „NKÚ proto při vyhodnocení spolehlivosti účetní závěrky dospěl k názoru, že účetní závěrka ministerstva obrany podává – s výjimkou vlivu těchto nesprávností – věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ministerstva obrany,“ uvedl úřad.

„Resort obrany trvá na tom, že účetní legislativa platná pro účetní období roku 2012 v řadě případů umožňovala dvojí výklad, a proto nemůže být dáno k tíži ministerstva obrany, že zvolilo jiný způsob řešení,“ reagoval Petr Medek, mluvčí resortu obrany. Ministerstvo si podle něj vyžádalo závazné stanovisko ministerstva financí, až pak případně sjedná nápravu. Část opatření nicméně byla zavedena už v rámci účetní závěrky za rok 2013. „Je potřeba zdůraznit, že zjištění NKÚ nemají vliv na výsledek hospodaření ministerstva obrany,“ doplnil Medek.

Ministerstvo obrany údajně porušilo taky zákon o katastru nemovitostí. „Některé nemovitosti byly sice vykázány v účetní závěrce, ale nebyly zapsány v katastru nemovitostí, u jiných to bylo přesně naopak,“ popsala mluvčí NKÚ Olga Málková.