Vojáci dostanou od července přidáno. Major o tři tisíce, vojín o 700

Vojáci z povolání si od začátku července polepší zhruba o sedm procent. Vláda schválila nařízení, kterým jim zvyšuje služební tarify. V průměru tak dostanou přidáno asi dva tisíce korun. 

Ministerstvo obrany původně navrhovalo, aby se tarify vojáků od července zvedly nominálně ve stejné výši jako srovnatelné tarify bezpečnostních sborů. Zatímco policistům, hasičům či celníkům se od července budou zvyšovat o deset procent, vojáci nakonec dostanou navíc přibližně sedm procent. 

„Navrhovaným zvýšením služebních tarifů pro vojáky z povolání se sleduje motivace ke službě vojáka z povolání a tím zabezpečení dostatečných lidských zdrojů pro plnění stanovených úkolů minimálně ve střednědobém horizontu,“ uvedlo ministerstvo obrany v odůvodnění změny mzdových tarifů.

Obrana ročně potřebuje přijmout alespoň 2000 nových vojáků, aby nahradila ty, co odcházejí, a aby doplnila chybějící tabulky. Navíc by se měl počet profesionálních vojáků podle plánů vlády zvýšit o dalších 5000.

Ministerstvo si stěžuje na to, že nyní se mu sice daří náborový cíl plnit, ale že je už znát, že zájem o vstup do armády ochabuje. Vysvětluje si to demografickým vývojem i klesající zdravotní způsobilostí a fyzickou zdatností.

Průměrný plat vojáků je kolem 31 000 

Zatímco policistům či hasičům se tarify zvednou o deset procent, u vojáků bude procentuální navýšení nižší, a to o asi sedm procent. Přidáno by ale měli dostat srovnatelně stejně. Zatímco například voják v hodnosti praporčík si přilepší o 2360 korun, policejní praporčík o 2390 korun. Major v armádě dostane navíc 3290 korun, u policie 3170 korun.  

Služební tarif tvoří jen základ platu vojáka. Jeho výše pro jednotlivé hodnosti je stanovena nařízením vlády. Služební plat je dále tvořen speciálními příplatky, které zohledňují specifika a náročnost konkrétních odborností. 

Video Studio ČT24
video

Tisková konference po jednání vlády

Za službu v zahraničí tak například voják může dostat příplatek až několik tisíc korun denně. Vojáci dostávají i příspěvky na bydlení. Kvůli udržení konkurenceschopnosti na trhu práce jim náleží i stabilizační příspěvek ve výši 7000 korun.

Zvýšení platů vyjde letos státní rozpočet na 319 milionů korun, včetně přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb to bude 434 milionů korun. K 1. lednu letošního roku sloužilo v resortu obrany podle armádního webu 23 184 profesionálních vojáků.