Marksová a Valachová chtějí zatočit se šikanou na školách

Školy a sociální pracovníci by měli zlepšit spolupráci při řešení šikany ve školách. Dohodly se na tom ministryně Valachová s šéfkou resortu práce Marksovou. Úřad chce taky vedle doporučené metodiky posílit tým specialistů působících přímo ve školách. Podle inspekce se teď řada z nich prevenci šikany nevěnuje.

Video Události
video

Události: Jak zabránit šikaně ve školách

Základní školy mívají vlastní školní psychology, to však není na všech školách pravidlem. Většinou psycholog z poradny jen dochází v určených časech. Podle ředitelky pražské Základní školy u svatého Štěpána Jany Páčové má ta její výhodu, že od zřizovatele na tým dostává dost peněz, a daří se jí tak konfliktům a případné šikaně předcházet.

„Je v přímém kontaktu s dětmi, s pedagogy a s rodiči. Ty děti se nebojí za ní přijít, když potřebují poradit. Myslím si, že součástí každého týmu by měl být školní psycholog a speciální pedagog,“ říká ředitelka Základní školy u svatého Štěpána Jana Páčová.

Víc peněz na prevenci šikany by měli dostat i ostatní. Ministerstvo školství chce do krajů poslat 35 milionů. Výchovným poradcům dá zase víc času. „Chceme jim upravit rozsah pedagogické činnosti, že by byl snížen ten rozsah, aby mohli lépe vykonávat tu činnost,“ říká náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT Václav Pícl.

Inspekce: Školy šikanu podceňují 

Že je šikana stále skrytým a neřešeným problémem ukázal nejen případ učitelky na škole v Třebešíně, ale také čerstvý průzkum školní inspekce. „Je významný počet těch, které se problematice šikany intenzivně nevěnují, že ji nevnímá jako jev, který se nepochybně vyskytuje ve většině škol,“ potvrzuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Po zavedení nové metodiky budou také inspektoři víc hlídat, jestli ji školy nenechávají jen na papíře. Zlepšit by se mělo i předávání informací o šetřených případech mezi školami a sociálními pracovníky. A mnohem větší roli než dosud by měli hrát také třídní učitelé a školní ombudsman.

„U mě si stěžují školy a u paní ministryně Marksové si zase stěžují někdy orgány sociálně-právní ochrany dětí. Měly by mít informace od škol a potom se snažit v tom svém prostředí zajistit to, aby rodina měla zpětnou vazbu,“ říká ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).