Obce chtějí peníze na práci veřejného opatrovníka

Bezmála třináct set starostů a starostek z malých měst a obcí na sebe vedle řízení radnice přijalo i úlohu veřejných opatrovníků, čili asistentů nesvéprávných osob. Péči o potřebné vykonávají ve svém volném čase, zadarmo a na úkor obecních rozpočtů – a Svaz měst a obcí proto nyní jedná se státem o nápravě.

Video Události
video

Reportáž: Obce chtějí peníze na práci veřejného opatrovníka

Pokud člověk zbavený svéprávnosti nenajde oporu v rodině, přebírá zodpovědnost obec či město, ve kterém má trvalé bydliště, a coby veřejný opatrovník dbá na zdravotní stav, práva a zájmy svého chráněnce. Ve městech tuto úlohu obvykle zastávají pracovníci sociálních odborů, problém ale nastává v městečkách a obcích, které si nemohou na úřadě držet potřebný počet pracovníků.

Jako příklad může posloužit středočeské Smečno s necelými dvěma tisíci obyvatel. Zdejší sociální zařízení pečuje o šedesát zdravotně a mentálně postižených, smečenský úřad ale tvoří pouzí čtyři zaměstnanci – a opatrovnickou úlohu na sebe musela převzít zdejší starostka Pavla Štrobachová.

„Když při výkonu funkce dělám veřejné opatrovnictví, musím potom nastavovat čas, který věnuju úřadu a městu,“ uvádí starostka s tím, že práce opatrovníka není honorovaná. Do městského rozpočtu ale přesto zasahuje provozními náklady, například pravidelnými přezkumy svéprávnosti. Ty tuzemské veřejné opatrovníky ročně vyjdou na 350 milionů korun – aniž by je kdokoliv uhradil.

Svaz měst a obcí: Potřebujeme miliardu

Svaz měst a obcí proto nyní jedná se státem o nápravě. „Na příští rok máme vyjednáno vrácení pěti procent příspěvku na výkon státní správy a kromě toho ještě placení toho opatrovnictví,“ informoval ředitel Svazu měst a obcí Dan Jiránek.

I s odměnami pro starosty by na veřejné opatrovnictví byla podle Svazu měst a obcí potřeba jedna miliarda. Ministerstvo financí ale tak vysokou částku nejspíš neuvolní. „Obce dostávají podstatně víc peněz než dříve, za minulý rok mají přebytek asi pětadvacet miliard. Myslím, že by to měly pokrýt z těchto prostředků,“ prohlásil ministr financí Andrej Babiš (ANO).

Klíč, podle kterého by se peníze mohly rozdělovat, určí nový zákon.