Vláda schválila rozpočet pozemkového fondu na příští rok

Praha - Vláda na svém večerním zasedání schválila rozpočet Pozemkového fondu na příští rok. Návrh předpokládá celkové příjmy 1,66 miliardy korun a výdaje 1,63 miliardy Kč. Na tiskové konferenci po schůzi kabinetu to řekl premiér Petr Nečas. PF mimo jiné spravuje státní zemědělské nemovitosti a vydává restituentům náhradní pozemky. Fond aktuálně prochází transformací a organizačními změnami. V současné podobě má fungovat do konce roku 2012. Podle původního záměru se poté měl přeměnit na samostatnou organizační složku státu, spadající s největší pravděpodobností pod ministerstvo zemědělství.

Smlouva, kterou mezi sebou po letošních parlamentních volbách uzavřely strany současné vládní koalice, a následné programové prohlášení vlády však s transformací PF na organizační složku státu již nepočítá. Namísto toho má jako nástupce fondu vzniknout Pozemkový úřad České republiky coby samostatná právnická osoba oddělená od státního rozpočtu. Dle údajů, které již dříve zveřejnilo MZe, mají být do budoucího Pozemkového úřadu současné regionální pozemkové úřady, kterých je 77.

Novelou, která vstoupila v platnost od začátku letošního roku, se zjednodušila jeho organizační struktura. V čele tak místo prezidia a výkonného výboru nově stojí ředitel jmenovaný vládou na návrh ministerstva zemědělství.

Podle údajů z konce letošního července spravoval fond 250.000 hektarů státní půdy, z toho 48.000 hektarů bylo blokováno na základě zákona o půdě. Ve správě fondu dále zůstávalo 3331 budov včetně objektů k bydlení, více než 7000 ostatních budov.

Součástí probíhající transformace fondu je také snižování počtu zaměstnanců. Od roku 2007 do roku 2012 má opustit fond celkem 260 zaměstnanců. Z toho v příštích dvou letech se počet fondem zaměstnaných lidí má snížit o 145.