Tři ohrožené lokálky zůstávají v provozu

Praha – Drážní úřad nevyhověl Správě železniční dopravní cesty a odmítl formálně zastavit dopravu na třech tratích, které by správa chtěla zrušit. Ačkoli se po tratích ve skutečnosti pravidelně nejezdí, kdokoli se na ně po splnění formálních náležitostí může vydat. Po úředním zastavení dopravy by bylo možné lokálky zrušit, jak si železniční správa přeje.

Železniční dopravu nezastavil Drážní úřad na tratích z Mostu do Lovosic, z Čelákovic do Mochova a z Bošic do Bečvár. Po těchto drahách jezdí sezonní výletní vlaky placené obcemi, pravidelný celoroční provoz na nich však už není. Zatímco SŽDC poukazovala právě na chybějící každodenní spoje, podle Drážního úřadu není možné formálně zastavit dopravu, když se počítá alespoň se sezonním provozem.

Ačkoli Drážní úřad oznámil, že nezastaví dopravu na třech tratích, kde o to SŽDC požádala, spor obou institucí tím nekončí. „Žádné z těch rozhodnutí není pravomocné, s největší pravděpodobností se proti nim odvoláme. Náš záměr je správný a má oporu v legislativě,“ řekl mluvčí SŽDC Pavel Halla. O odvolání by mělo rozhodovat ministerstvo dopravy. „Věříme, že nám vyhoví,“ dodal Halla.

Železniční správa chce zrušit jedenáct tratí, jejichž údržba je vzhledem k malé nebo žádné vytíženosti výrazně ztrátová. Ke zrušení trati je ale potřeba spolupráce několika institucí. Krajské úřady vyšly správě vstříc tím, že v několika případech zrušily objednávku osobní dopravy a podobně se zachoval také nákladní dopravce ČD Cargo, který se bez ohledu na možnou ztrátu zákazníků stáhnul z ohrožených lokálek. Ministerstvo dopravy zahájilo na popud SŽDC správní řízení o zániku v případě sedmi tratí, definitivně zatím „zabilo“ pouze dráhu z Bruntálu do Malé Morávky.