Kubek: Naše ceny by pacienti nezaplatili

Praha – Poslanci budou opět jednat o zvýšení poplatků za pobyt v nemocnici. Ministr zdravotnictví Leoš Heger navrhuje navýšit cenu poplatků ze šedesáti na sto korun. Prezident České lékařské komory zásadně nesouhlasí s označením „poplatek“. Dle jeho slov jde o příspěvek na hotelové služby, který by si lékaři představovali klidně ještě o něco vyšší.

„Chtěli bychom takový systém, jako je v Německu, to znamená, aby ta délka, po kterou občané tento příspěvek platí, byla limitována určitým počtem dní v roce,“ vysvětlil prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dodal, že nerozumí tomu, proč věci, které fungují v zemích, jako je Německo nebo Rakousko, odmítají politici zavést i u nás.

Pojišťovny by si měly poplatky vybírat samy, tvrdí Kubek

Odmítá stav, kdy by lékaři byli výběrčími pro zdravotní pojišťovny. „Pokud mají být poplatky příjmem zdravotních pojišťoven, pak ať si je pojišťovny vybírají samy a nás tím neobtěžují,“ podotkl. „Hotelové služby, které nemocnice poskytují – celodenní strava, teplo, čisté prádlo, jsou pochopitelně mnohem dražší než nějakých šedesát korun. Pan ministr Heger odborníkům z České lékařské komory bohužel příliš nenaslouchá. Například jeho novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, o které se bavíme, nestanoví žádný mechanismus, podle kterého by měly být definovány standardy zdravotní péče,“ vysvětlil Kubek.

Kubek tvrdí, že komora nabízí, že bude garantem tvorby těchto návrhů ve spolupráci s odbornými společnostmi, s organizacemi zdravotnických zařízení, se zdravotními pojišťovnami a zástupci pacientů. To všechno ale s tím, že by to její doporučení potom ministerstvo vydávalo jako vyhlášku. „Komora je schopná dávat odborná doporučení. Záleží na politicích, jestli s námi budou chtít spolupracovat, jestli se těmi doporučeními budou řídit, nebo jestli budou neustálými cimrmanovskými hledači slepých uliček. Odmítáme, aby měly pojišťovny právo bezdůvodně vypovídat smlouvy soukromým lékařům. To by znehodnotilo veškerou naši celoživotní práci,“  řekl Kubek.

Nemocniční pokoj
Nemocniční pokoj