Klaus udělil sedm milostí

Praha - Prezident Václav Klaus dnes udělil sedm milostí. Ve většině případů jej k tomu vedly
humanitární důvody. Mezi omilostněnými jsou i cizinci. Šesti ženám a jednomu muži prezident většinou prominul zbytek trestu nebo vyhoštění z České republiky.

Přehled udělených milostí:

1. Janě Csuporiové prominul dvouměsíční trest odnětí svobody uložený za neoprávněné užití platební karty své sestry. Přihlédl k potřebě péče o roční dceru, o kterou se jmenovaná řádně stará.

2. Volodimiru Jurieviči Girjovi, státnímu občanovi Ukrajiny, prominul trest vyhoštění uložený za neoprávněný pobyt na území ČR. Přihlédl k tomu, že skutek se stal před více než 15 lety, kdy se trest vyhoštění ukládal pouze na dobu neurčitou. Jmenovaný se jiné trestné činnosti než neoprávněného pobytu nedopustil a současně uložený trest odnětí svobody řádně vykonal.

3. Evě Kaločaiové prominul zbytek trestu odnětí svobody a trest odnětí svobody, které jí byly uloženy za to, že nedbala na řádnou školní docházku svého těžce zdravotně postiženého syna a za to, že bezodkladně nenastoupila do výkonu trestu odnětí svobody, a to pod podmínkou, že se po dobu 1 roku od udělení milosti nedopustí trestného činu. Jmenovaná, která část trestu již vykonala, se stará o své další tři nezletilé děti.

4. Martině Kotíkové prominul trest odnětí svobody uložený za majetkovou trestnou činnost. Přihlédl k tomu, že odsouzená se činu dopustila ve věku blízkém věku mladistvých a nyní se řádně stará o svého 7měsíčního syna, který by v případě jejího nástupu do výkonu trestu musel být umístěn do ústavní péče.

5. Oksaně Michajlovně Lovga, státní občance Ukrajiny, prominul trest vyhoštění uložený za zatajení věci. Přihlédl k tomu, že skutek se stal před více než 15 lety, kdy se trest vyhoštění ukládal pouze na dobu neurčitou. Jmenovaná v minulosti nebyla na území ČR trestána.

6. Gabriele Sommerové prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za úvěrový podvod, a to pod podmínkou, že se po dobu jednoho roku od udělení milosti nedopustí trestného činu. Přihlédl k tomu, že odsouzená řádně pečuje o svých pět nezletilých dětí. Jmenovaná část trestu již vykonala.

7. Bohumile Svobodové, DiS. prominul zbytek trestu zákazu řízení motorových vozidel, a to s účinky zahlazení odsouzení. Přihlédl k dosud řádnému životu jmenované, která v minulosti nebyla trestána. Současně uložený peněžitý trest již uhradila.

zdroj: Hrad