Dobešova úřednice napadá vládní strategii proti sociálnímu vyloučení

Praha - Významná úřednice ministerstva školství Marta Teplá z odboru pro speciální vzdělávání napadla vládou schválenou strategii o vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Označuje ji za nemravnou a fanatickou a rozeslala jménem ministerstva výzvu pokusit se strategii zastavit. Ministerstvo školství označilo jednání úřednice za nevhodné, zřejmě ji čeká personální postih.

Klíčová strategie má zastavit narůstání vyloučených lokalit, na její přípravě pracovala ministerstva spolu s Agenturou pro sociální začleňování skoro rok. Před měsícem ji schválila Nečasova vláda. Teď paradoxně příchází atak přímo z ministerstva školství: „Pokud najdete volnou chvilku, napište Vy a všichni další spolupracovníci premiérovi, na vědomí potom ministru školství. Nemravnostem se přece již musí učinit přítrž! Je třeba tento fanatismus zastavit,“ píše Marta Teplá v e-mailu. 

Úřednici se nelíbí základní směr strategie – podpora předškolních dětí a jejich rodičů a postupné rozpouštění praktických, neboli zvláštních škol. Kapitola vzdělávání, kterou označuje za fanatickou, počítá například s přídavky na jídlo, jízdné nebo mimoškolní aktivity. Za Teplou stojí i Asociace speciálních pedagogů, podle které vláda zvýhodňuje romské děti před ostatními. Iveta Němečková z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání ale upozorňuje, že ve strategii není zmíněná žádná např. etnická skupina a od roku 2013 by měla pomáhat všem dětem ve vyloučených lokalitách.

Vládní strategii proti sociálnímu vyloučení podpořil v září celý kabinet, včetně ministra Josefa Dobeše. Úřednice tak vyrazila do boje navzdory svému šéfovi. Na vzniku vládního materiálu se přitom podílela. Ministr Dobeš se ke krokům úřednice odmítl vyjádřit, protože prý její výpad nepovažuje za natolik závažný. „Ministerstvo školství se kategoricky distancuje od prohlášení paní doktorky Teplé, které není v souladu s jednáním, které probíhá mezi ministerstvem školství a Úřadem vlády,“ uvedl Dobešův náměstek Ladislav Němec. Podle něj čeká Teplou personální trest.