Heger na sjezdu ČLK znovu mírnil platové požadavky

Brno - Ministr zdravotnictví Leoš Heger dnes na brněnském sjezdu delegátům České lékařské komory (ČLK) opět vysvětloval své plány na finanční reformu zdravotnictví. Platy lékařů podle něho od ledna místo původně deklarovaných 10 porostou pouze o 6 a čtvrt procenta. Navýšení o 10 procent lze prý čekat v pololetí, když „nebude prohloubena krize“. Právě na desetiprocentním zvýšení se ministerstvo dohodlo s komorou a odbory v únorovém memorandu. To však podle Hegera bylo podmíněno úspěšnými reformními kroky, což se doposud nestalo. Ministerstvo bude muset ušetřit nejméně dalších 9 miliard a 300 milionů korun. Kritika vládních reforem zdravotnictví je jedním z hlavních brněnského sjezdu ČLK. 

Šéf lékařských odborů Martin Engel na sjezdu řekl, že odboráři budou při prosazování svých platových požadavků v listopadu pokračovat v „měkčí“ happeningové kampani „Zůstáváme, splňte sliby“. V prosinci chtějí analýzu toho, jestli jejich kampaň má smysl, potom by rozhodovali o případných dalších, tvrdších akcích. Engel ale dodal, že odboráři chtějí, aby i pacienti měli „klidné Vánoce“ po obdobích nejistoty, která v uplynulých měsících a letech panovala ohledně zdravotní péče v Česku.

I když ministr vystoupil před lékaři s úvodním projevem až kolem 16:00, už v dopoledních hodinách se na jeho osobu snášela kritická slova. „Z desetiprocentního zvýšení platů v roce 2012 se pan ministr vykrucuje,“ uvedl Kubek při zprávě o hodnocení činnosti komory za uplynulý rok. Podle něj přitom plnění této fáze memoranda bude pro lékaře signálem, jak hodlá vláda plnit cíle dohody, která požaduje pro lékaře do roku 2013 až trojnásobek průměrné mzdy v zemi. Kubek dnes připomněl, že lékaři jsou si vědomi toho, že dohoda je „závazek právně nevymahatelný“. „Bude plněna pouze tehdy, pokud si ji síla vynutí, pokud budou lékaři ochotni za svá práva bojovat,“ řekl.

Leoš Heger na sjezdu ČLK
Zdroj: ČTK
Autor: Igor Šefr

Podle Kubka dokáže Heger jako „zdatný“ politik úspěšně propojit reformní rétoriku s nulovými činy. Změnu poplatku za den v nemocnici z 60 na 100 korun od prosince nebo to, že pacienti nebudou od ledna platit 30 korun za položku, ale za celý recept, nepovažuje Kubek za reformu. Důležitý reformní krok, jakým je rozdělení péče na standardní a nadstandardní a nastavení mechanismu, který by toto rozdělení umožnil, ministr neprovedl. Kubek kritizoval ale také například plánovanou přeregistraci lékařů, která má být součástí reformy. Obává se, že jde o buzeraci.

Milan Kubek, prezident lékařské komory

„Ta levicově dirigistická reforma, kterou produkuje pan ministr Heger, není tím, co se slibovalo. Lékaři jsou znejistěni tím, že mají absolvovat onen proces byrokratických přeregistrací. Můžeme se jenom domnívat, jestli je to jen obrovská buzerace, nebo je to součást sofistikovanějšího útoku.“


Řešit budou výši členských příspěvků a plány investic pro příští rok či úhrady zdravotní péče v příštím roce včetně diskutovaného nadstandardu. „Z veřejného zdravotního pojištění by měla být hrazena vždy nejlevnější metoda, nejlevnější provedení daného výkonu, které je v souladu se současnými poznatky lékařské vědy. Vše ostatní, co je dražší, na to by si měli pacienti připlácet. Nechceme ale, aby si pacienti platili přímo, nýbrž prostřednictvím komerčního připojištění, jak je tomu ve vyspělých zemích,“ sdělil svou vizi Kubek. Na programu budou také novely stavovských předpisů a kritická analýza reformních zákonů.

Kubek upozornil na otrocké podmínky některých lékařů

V Brně se upozorňovalo také na nedůstojné pracovní podmínky některých především mladých lékařů. Podle Kubka jsou mnozí nuceni delší dobu pracovat za podhodnocenou mzdu a při kontrolách se to bojí přiznat. Do těžké situace se mohou dostat kvůli tomu, že po dokončení školy a při získávání praxe potřebují v nemocnicích byť i minimální úvazky. Jsou tak nuceni sloužit i mnohem delší dobu, než za jakou jsou placeni.

Video Rozhovor s Milanem Kubkem
video

Rozhovor s Milanem Kubkem