Kontroly ukázaly porušení předpisů u mladých lékařů v nemocnicích

Praha – Ministerstvo práce a sociálních věcí dalo za pravdu mladým lékařům, kteří si stěžovali na „otrocké“ podmínky v nemocnicích při přípravě na atestaci. Lékaři na to čekali déle než rok a půl, tento týden jim ministerstvo potvrdilo, že kontroly skutečně zjistily porušování pracovně-právních předpisů. Při přípravě na atestaci mají lékaři kratší úvazky, tomu odpovídají i peníze, v nemocnici ale bývají celou pracovní dobu.

„Bylo zjištěno porušování pracovně-právních předpisů například tím, že nebyla uzavřena se zaměstnanci písemná dohoda o pracovní činnosti, byly vydávány zaměstnancům platové výměry až po změně skutečností v nich uvedených, nebo nebyla vedena evidence pracovní doby,“ sdělila mluvčí ministerstva Viktorie Plívová. Ministerstvo už podle ní nařídilo nápravu.

Šéf občanského sdružení Mladí lékaři Martin Švestka potvrdil, že po kontrolách ubylo nabídek formálně zkrácených úvazků. Některé pražské nemocnice zase od ledna zavedou pro sledování pracovní doby „píchačky“.

Státní úřad inspekce práce zkontroloval pět fakultních nemocnic v Praze a Brně a dvě regionální nemocnice. „Zjištění nesouvisela přímo s podanými podněty,“ podotkla Plívová. Z vyjádření člena představenstva Mladých lékařů Štěpána Sulka ale vyplývá, že o své situaci se odvážilo promluvit mnohem méně lékařů, než kolik jich při zkráceném úvazku musí pracovat celý den. Tím jsou podle něj výsledky kontrol „omezeny“. Mladí lékaři jsou v závislém postavení a obávají se o svůj další kariérní postup. Výsledky kontrol jsou podle Sulka „omezeny“ i tím, že kontroloři nebyli oprávněni nahlížet do zdravotnické dokumentace, ze které by mohli zcela bezpečně prokázat, že rozsah poskytované péče násobně převyšuje dobu smluveného zkráceného úvazku.

Lékaři během operace
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Plívová uvedla, že kontroly problematičnost systému potvrdily. Upozornila ale, že zkrácené pracovní úvazky neuzavírají nemocnice s lékaři za účelem závislé činnosti, tedy výkonu práce zaměstnance, ale hlavně proto, aby lékaři získali legální přístup do zdravotnické dokumentace, bez něhož by nemohli léčit pacienty. „Zaměstnanci-studenti v této souvislosti považují svoji přítomnost v nemocnici za přítomnost pracovní, za kterou nejsou dostatečně odměňováni. Ministerstvo navrhlo zvážit řešení způsobem, který by jednoznačně definoval dobu studia a dobu, v níž tito studenti jsou v pozici zaměstnanců nemocnice,“ shrnula mluvčí.