Vojenská nemocnice má zaplatit 150 tisíc za chyby v tendru

Praha - Pražská Ústřední vojenská nemocnice dostala pokutu 150 tisíc korun. Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) chybovala v tendru na spinální implantáty. Mimo jiné uváděla v oznámení o zakázce jiné požadavky než v zadávací dokumentaci. Proti pokutě se může nemocnice odvolat.

Podle ÚOHS se nemocnice dopustila několika pochybení. V oznámení o zakázce uveřejněné v informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie uvedla, že zakázka nebude rozdělena na části. V zadávací dokumentaci ale nemocnice předmět plnění rozčlenila do celkem 15 částí, přičemž uchazeči se mohli účastnit soutěže o celou zakázku nebo o libovolný počet částí. „Chybným oznámením zakázky zadavatel omezil okruh dodavatelů pouze na ty, kteří byli schopni uskutečnit předmět plnění jako celek, a znevýhodnil uchazeče, kteří by byli schopni plnit jen část zakázky,“ konstatoval předseda ÚOHS Petr Rafaj.
   
V pasáži, týkající se platebních podmínek v oznámení o zakázce, uvedla nemocnice, že faktury bude objednatel hradit do 30 dnů. V zadávací dokumentaci však již figurovala doba splatnosti 60 dnů.

Nemocnice chybně hodnotila také nabídky. U jednoho z uchazečů zapsala do hodnotícího listu dobu dodání do jedné hodiny, zatímco jeho nabídka obsahovala dobu dodání do 12 hodin. „Chybně zapsanou dobu dodání pak zadavatel rovněž použil v celkovém hodnocení nabídek a nabídka daného uchazeče tak byla vyhodnocena jako nejvýhodnější,“ uvedl Rafaj. 

Nedostatky se částečně přenesly i do smluv podepsaných s vybranými uchazeči, v nichž se některé údaje neshodují s údaji v předložených nabídkách. Zákon přitom zakazuje měnit obsah smluv obsažených v nabídkách. „Chybný postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvýhodnější nabídky,“ dodal Rafaj.