Lhůta pro písemnou žádost o voličský průkaz dnes končí

Praha - Lidé, kteří chtějí volit mimo své bydliště, mohou ještě dnes dodat obecnímu úřadu písemnou žádost o voličský průkaz. Pokud to nestihnou, mají ještě možnost požádat o vystavení průkazu osobně, a to až do příští středy 23. ledna. 

Voličský průkaz by mohli využít zejména chalupáři nebo lidé, kteří na 25. nebo 26. ledna plánují pobyt na horách, v sanatoriu, lázních nebo i v cizině. S průkazem totiž bude možné hlasovat také na 102 českých zastupitelských úřadech, které by mohly průkazy také vydávat pro Čechy pobývající v zahraničí.

Druhé kolo prezidentské volby proběhne v pátek 25. ledna a v sobotu 26. ledna. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.


Už před prvním kolem prezidentských voleb hlásily radnice nebývalý zájem o průkazy, kterých využili například účastníci Jizerské padesátky v Bedřichově. Třeba českolipský městský úřad vydal na 160 průkazů a královéhradecký magistrát vyhověl více než čtyřem stovkám zájemců, podobně jako magistrát ve Zlíně. Podle jeho mluvčího bylo pro finále vydáno do středy již 552 průkazů.

Písemná žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis voliče. Může být ale také zaslána v elektronické podobě, ovšem s uznávaným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky.