Celníci musí prokázat, že jsou psychicky v pořádku

Brno - Celní správa musí lidem či firmám na jejich žádost poskytnout informace o tom, zda konkrétní celníci prodělali testy osobnostní způsobilosti. V novém rozsudku to znovu potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS). Podle soudců je podobný požadavek součástí legitimní občanské kontroly příslušníků bezpečnostních sborů. Navíc sdělení této informace nemůže celníky nijak výrazně administrativně zatížit, stojí v rozsudku senátu s předsedou Josefem Baxou.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: František Vlček

NSS připomněl, že podle zákonů je Celní správa ČR ozbrojeným bezpečnostním sborem a k předpokladům přijetí patří zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost k výkonu služby. Osobnostní způsobilost zkoumá psycholog. Pouhé sdělení, zda někdo psychiku celníků skutečně zkoumal, neohrožuje citlivé údaje.

Nejvyšší správní soud se tímto způsobem vyjadřil ke kauze z roku 2008. Tehdy se firma Tabako ptala brněnské celní správy, zda někdo ověřoval duševní a osobnostní způsobilost 14 vyjmenovaných celníků pro výkon jejich funkce. Celní ředitelství žádost odmítlo a firma neuspěla ani s odvoláním ke Generálnímu ředitelství cel. Následnou žalobu zamítl Městský soud v Praze s vysvětlením, že jde o citlivý údaj, který nelze bez souhlasu dotčených lidí zpracovávat ani poskytovat.

V kasační stížnosti firma zdůrazňovala, že nechce znát podrobnosti a výsledky případných vyšetření, ale jen informaci, zda nějaké prověřování vůbec proběhlo a zda celníci splňují zákonem stanovená kritéria. Tím by prý nedošlo ke zveřejnění citlivých údajů o zdravotním stavu celníků.

„Přeneseno na nyní projednávanou věc by citlivým údajem bylo například psychologem zpracované konkrétní sdělení ohledně osobnostní způsobilosti dotčené osoby (včetně případných závěrů k její duševní anamnéze). Za takových okolností by pak jistě byly dány předpoklady pro omezení práva na informace,“ rozhodli soudci Nejvyššího správního soudu. Na základě jejich rozsudku musí Městský soud v Praze spor projednat znovu.

Psychologické posudky museli vydat už před třemi lety

Podobný rozsudek vynesl NSS už v roce 2010. Také tehdy přiznal stěžovateli právo na informace o tom, zda konkrétní pracovníci Celního úřadu ve Strakonicích prošli psychologickým testováním duševní a osobnostní způsobilosti. Loni v březnu pak soud dospěl k závěru, že Celní úřad Svitavy musí vydat žadateli informace o počtu svých vadných rozhodnutí, která později zrušil nadřízený celní orgán nebo soud.

Ilustrační foto
Zdroj: isifa/Lidové noviny
Autor: Tomáš Hájek

Celníci ze Svitav se původně hájili tím, že podobné informace nemají k dispozici, a tak je nemohou poskytnout. Podle NSS by však úřad takové údaje měl znát a evidovat, a proto se na ně nevztahuje výluka z informačního zákona.