Místo vyučování do skateparku – záškoláctví v Česku na vzestupu

Praha  Nejít do školy, ať už z jakéhokoliv důvodu, je na středních školách stále oblíbenější. Česká školní inspekce jich zkontrolovala skoro tři a půl tisíce a zjistila, že každý pátý student v lavicích chyběl. Nejvíce absencí, včetně těch neomluvených, mají učni.

Pohled na více než polovinu prázdných lavic není podle zjištění školní inspekce na středních školách zas až tak výjimečný. Nejhorší je situace v učilištích. V době, kdy je navštívili školní inspektoři, při vyučování chyběl každý čtvrtý žák. O něco lépe než učiliště jsou na tom se zameškanými hodinami maturitní obory odborných škol, v nich nenašli inspektoři každého pátého studenta. Nejmenší problémy s absencemi mají gymnázia. Záškoláci se ale občas najdou i tady. „Žák se obával přijít do školy, protože byl slabší ve více předmětech, prostě mu ujel vlak a nebyl schopen ho chytit,“ uvedla ředitelka Gymnázia Arabská Zdeňka Hamhalterová.

Školy s absencemi a záškoláctvím žáků bojují, jak se dá. Kontrolu komplikuje i to, že od 18 let si omluvenky studenti mohou psát sami. I proto školy často stanovují počet hodin, které musí v lavicích strávit. „Pokud žák nesplní 80 % docházky, nemůže být klasifikován,“ potvrzuje ředitel SŠ COPTH na Praze 9 Josef Doležal.

Občas pomohou důtky, napomenutí ředitele nebo snížené známky z chování. I když se ale docházka zlepší, na prospěchu je hodně zameškaných hodin vždycky znát. „Vysoká míra absence studentů ve středním vzdělávání má prokazatelně vliv na jejich úspěšnost,“ uvádí náměstek České školní inspekce Ondřej Andrys. To, jestli žáci školu dokončí, není samozřejmost, i některé výuční obory totiž kvůli absencím a záškoláctví nedokončí skoro každý desátý žák.