Věznice utuží řád, balíčky budou jen dvakrát ročně

Praha - Vláda schválila novelu zákonů, které rozšiřují povinnosti vězňů či obviněných ve vazbě a zároveň konkretizují jejich práva. České věznice tak čeká nejrozsáhlejší změna za posledních deset let. Podle ministerstva spravedlnosti má hlavně utužit řád, zvýšit bezpečnost a také přinést úspory. Novelou se dál bude zabývat parlament.

Novela změní například pravidla pro přijímání balíčků či takzvaného sociálního kapesného. Zákon by měl také nově obsahovat pravidla výkonu trestu velmi nebezpečných odsouzených, která doposud upravovala pouze vyhláška.

Kapesné by měl nahradit balíček obsahující základní věci osobní potřeby

Vězeň, který nepracuje a nemá jiný příjem, má v současné době nárok na příspěvek ve výši 100 korun měsíčně. Takzvané sociální kapesné ovšem vězni zneužívají například tak, že za něj nakoupí cigarety, takže jim nezbudou peníze na základní hygienické prostředky. Ty pak buď vyžadují po Vězeňské službě, nebo osobní hygienu vůbec neprovádějí. Novela proto navrhuje nahradit sociální kapesné balíčkem obsahujícím základní věci osobní potřeby. Vězni bez finančních prostředků ho dostanou každý měsíc zdarma.

U vazebně stíhaných osob ministerstvo navrhuje, aby mohly dostat zvenčí balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby jen dvakrát ročně - „zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků“. Dnes mohou vazebně stíhaní přijmout balík každého čtvrt roku. Ministerstvo chce množství zásilek omezit kvůli tomu, že je obtížné kontrolovat, zda neobsahují zakázané předměty a látky, zejména drogy. Omezení se nebude vztahovat na balíčky s knihami, tiskovinami, hygienickými potřebami a oblečením. Podle bývalých vězňů ale menší počet balíků nic nevyřeší a jen zvýší směnnou hodnotu poukázek, které se na balík vydávají. „Poukázka na nárokový balík se ve výkonu trestu chová jako kdyby cenný papír,“ řekl ČT bývalý vězeň Jiří Pivoda.

Potraviny a osobní věci z vězeňské prodejny si vězni koupí jen jednou týdně

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody také nově výslovně stanoví, že „velmi nebezpeční“ odsouzení se ve věznicích umisťují odděleně od ostatních, a to na základě rozhodnutí ředitele věznice zpravidla v odděleních se zesíleným zabezpečením. Opatření se týká například vězňů odsouzených k výjimečnému trestu nebo těch, kteří se v posledních pěti letech pokusili z věznice utéct.

K dalším navrhovaným opatřením patří to, že potraviny a osobní věci z vězeňské prodejny si vězni budou moci kupovat jen jedenkrát týdně. Ani tuto omezenou možnost ale nebudou mít jistou. Věznice totiž může před tímto nákupem upřednostnit úhradu nákladů vynaložených na léky pro konkrétního vězně, zdravotní výkony nebo regulační poplatky. Novela dále zvyšuje maximální možnou výši pokuty, kterou lze vězně potrestat za kázeňský prohřešek, a to z 1 000 na 5 000 korun. Podle ministerstva ukládá Vězeňská služba kázeňskou pokutu zhruba ve 30 případech za rok.

Video Reportáž Terezy Kručinské
video

Reportáž Terezy Kručinské

Vězňům se zákonem nově výslovně stanoví povinnost dodržovat noční klid během osmihodinové doby určené ke spánku, nekouřit v místech, kde je to zakázáno mimo jiné kvůli možnému ohrožení zdraví nekuřáků, či podrobit se testu na užití návykových látek a uhradit náklady případného pozitivního testu. Zákon obsahuje i některá kurióznější ustanovení, například zákaz „mít v držení zařízení k provádění tetováže“ nebo povinnost chovat se při návštěvách slušně k ostatním přítomným osobám. Obvinění ve vazebních věznicích zase musí v kontaktu s jinými osobami „dodržovat zásady slušného chování užívané v běžném společenském styku“.