Úspěch českých lékařů: Patent na léčbu rakoviny hlavy a hrtanu

Praha – Čeští lékaři si mohou připsat další úspěch. Nechali si patentovat nový způsob biologické léčby zhoubného nádoru hlavy a krku. Měl by zastavit nebo alespoň zpomalit růst nádoru. První pacienti by se léčby mohli dočkat za patnáct let, poté co bude její bezpečnost a účinnost potvrzena klinickou studií.

Nádor hlavy a krku sice není častý, ale obtížně se léčí. Pacientovi se musí chirurgicky odstranit rozsáhlé části obličeje a krku, což ho těžce poznamená. „Pokud bychom byli úspěšní, pak by vývoj, testování a schválení nové léčby trval minimálně deset až 15 let,“ řekl přednosta Anatomického ústavu První lékařské fakulty Univerzity Karlovy Karel Smetana.

Vědci objevili, že růst tzv. dlaždicového karcinomu kromě nádorových buněk ovlivňují nenádorové buňky v jeho okolí, a to zejména fibroblasty, tedy buňky vazivové tkáně. Dále zjistili, které geny se podílejí na výměně informací mezi fibroblasty a nádorovými buňkami. Přišli na to, že produkty těchto genů je možné zablokovat, a tak potlačit tu činnost fibroblastů, která podporuje růst nádoru.

Léčba by mohla nádor i zastavit

Vědci předpokládají, že léčba založená na tomto mechanismu zpomalí, případně i zastaví nádor. Po pokusech na tkáňových kulturách připravili dva návrhy na možnou biologickou léčbu, kterou si nechali patentovat. „Výzkum bylo možno provést díky nezištnému souhlasu více než stovky pacientů kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku, kteří poskytli s povolením etické komise vzorky tkání. Takto velký soubor je i v mezinárodním měřítku významný,“ uvedl Smetana.

Tým nyní ve spolupráci s lékaři kožní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice začal hledat podobné mechanismy u zhoubného kožního melanomu. Nové poznatky se pravděpodobně dají využít při hojení ran. V konečné fázi by to mohlo znamenat, že objasnění mezibuněčných kooperací v nádorech přispěje i k léčbě chronických poranění.