(Ne)omezený internet? Na klávesnice dnes ťukají i batolata

Praha - Osm rodičů z deseti seznámí své děti s internetem nejpozději s nástupem do 1. třídy a každý desátý ještě dřív. Ukázal to výzkum vyhledávače Seznam.cz. Podle něj 28 procent rodičů dětem v přístupu k internetu brání - bojí se toho, že jim počítač nahradí realitu. Většina dětí s internetem přichází do styku již od útlého věku, ve škole se ale základním bezpečnostním pravidlům práce s internetem začínají učit až v páté třídě.

První zkušenosti s internetem mají už dvouleté děti. Rodiče jim na počítači často pouští pohádky či nejrůznější naučná videa a písničky. S nástupem do školy děti začínají hrát počítačové hry a postupně se seznamují se světem internetu. Povinná výuka výpočetní techniky přitom začíná až v páté třídě, což ale nekoresponduje s obecnou představou rodičů. Podle 95 procent z nich by se děti měly učit využívat internet již na prvním stupni.

Výzkum rozdělil rodiče dětí na čtyři skupiny podle toho, jaký přístup k internetu dětem umožňují. Nejpočetnější skupinou jsou tzv. moderní rodiče, kteří jsou sami s internetem v dennodenním kontaktu a své děti v práci s internetem podporují. „Tento typ rodičů umí velmi dobře hlídat, co děti na internetu dělají,“ poznamenal vedoucí analytického oddělení společnosti Seznam.cz Michal Buzek. Celkem jich je ve společnosti 55 procent. „Preferují výukové hry a snaží se i pomocí internetu připravovat své děti na budoucí život,“ dodal Buzek.

Druhou nejpočetnější skupinou jsou takzvaní ochranáři. „Ti také vědí, že internet je důležitý, nicméně snaží se dění na internetu hlídat víc a čas dětí strávený na internetu řídit efektivně,“ podotkl Buzek. Tito rodiče obecně také nepodporují hraní počítačových her u svých potomků. „Největší strach mají z toho, že internet snižuje schopnosti dnešních dětí vytvářet kvalitní mezilidské vztahy, a chtějí zabránit tomu, aby dětem internet nahradil realitu, které oni sami dávají přednost,“ uvedl Buzek ve výsledcích výzkumu.

Téměř deset procent rodičů pak s internetem zacházet neumí, většinou mají nižší vzdělání a internet ke svému životu nepotřebují. „Jejich děti často vědí o počítači a internetu mnohem víc než oni sami. Spíš chodí k dětem pro radu, než aby je sami učili,“ upozornil Buzek. Tito rezignovaní rodiče často netuší, na jaké stránky jejich děti chodí. Jejich potomci přitom na internetu tráví velké množství času.

Michal Buzek, vedoucí analytického oddělení, Seznam.cz

„Zhruba kolem devátého roku dostanou děti mobilní telefon. A to je právě to zařízení, kde jsou děti nejméně pod kontrolou. Zde se tedy nachází největší nebezpečí z pohledu toho, jaký obsah konzumují.“


Sedm procent rodičů, které většinou IT technologie živí, pak své děti podporují v počítačových aktivitách a hraní internetových her považují za zcela neškodné. Jedná se o skupinu tzv. fandů. „Jejich děti tráví u počítače nejvíc času. Rodiče na ně samozřejmě dohlížejí, ale příliš jim do toho nemluví,“ doplnil Buzek. Tito rodiče mají rádi hry a relativně méně problematizují i hry s násilím – to, že by negativně ovlivňovaly chování dětí, si myslí jen polovina z nich.

Z výzkumu však vyplývá, že se děti s internetem seznamují mnohem dřív, než se počítačové gramotnosti začnou učit ve škole. Vysvětlit bezpečná pravidla internetu dětem by tak mělo být spíše úkolem rodičů než školy. Tato výuka totiž přichází pozdě, většinou v době, kdy už je dítě dávno na internetu aktivní.