U Kynšperka začne sloužit nový úsek silnice R6

Černý Mlýn (Sokolovsko) - Od dnešního odpoledne se pro motoristy otevírá nový úsek rychlostní silnice R6 mezi Kamenným Dvorem u Kynšperka a Tisovou na Sokolovsku. Zatím jde pouze o dva jízdní pruhy, které budou navazovat na objížďku přes Sokolov. Po novém dvojpruhu se pojede jednosměrně, z Chebu na Karlovy Vary, původní silnice I/6 bude dál fungovat v dosavadním režimu, tedy obousměrně s tím, že se na ní výrazně sníží provoz ve směru z Chebu na Karlovy Vary.

Stavba tohoto úseku je výjimečná z několika pohledů. „Na 7,5 kilometrech jsou dva kilometry mostů. Není to věcí betonové lobby, ale požadavky místních ekologických sdružení,“ uvedl ředitel karlovarské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Radomil Havrda.

Podle Martina Borovky z dodavatelského sdružení Eurovia navíc úsek Kamenný Dvůr - Tisová byl zadán s takzvaným rozvolněným financováním, které státu umožňuje platbu zpožděně. „Je to jeden z modelů, který by mohl v současné situaci, kdy chybí peníze, usnadnit stavbu nových silnic,“ uvedl Borovka.

Na možné problémy s financováním úseků od Karlových Varů směrem na Prahu upozornil Tomáš Čoček ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). „Úseky v Karlovarském kraji mají to štěstí, že jsou financovány z Operačního programu Doprava, a tak jim nehrozí, že by byly peníze kráceny. Pokud se ale nezmění systém financování SFDI, v dalších letech zadávání nových staveb nepřichází v úvahu,“ řekl Čoček.

Stavba čtyřpruhové silnice R6 postupně nahrazuje už nevyhovující dvouproudovou silnici I/6, která je hlavní silniční trasou mezi Německem, Karlovarským krajem a Prahou. Nově otevřená část úseku vede jižně od Kynšperka a je dlouhá 7,5 kilometru. Definitivní dokončení stavby je plánováno na červen 2010. Celková cena stavby má být 2,1 miliardy korun.