Město neví, co s barokní sýpkou

Kostelec na Hané - Chráněná kulturní památka ze 17. století je pro Kostelec na Hané velkým břemenem. I když její žalostný stav není radním lhostejný, nemohou ho v nejbližší době změnit. Zastupitelé jsou za jedno v tom, že pokud by sýpka nebyla památkou, měli by o ni zájem podnikatelé. Požádali proto ministerstvo kultury, aby sýpku vyřadilo ze seznamu památek. To se jim ale nepodařilo. Podle ministerstva kultury je totiž budova cenná díky dochovaným erbů pánů z Lichtenštejnu a Kravař. Objekt je rovněž významnou součástí historického prostředí obce.

Podle zákona objekt naplňuje podstatu památky, nicméně město nemá dostatek financí, aby ji celý objekt zrekonstruovalo. „Finanční výdaje jsou v našem městě velké, teď v nejbližším období potřebujeme finance na výstavbu kanalizace, kde se částka bude pohybovat kolem 240 milionů korun,“ uvedl místostarosta Kostelce na Hané František Horák.

V roce 2001 město opravilo část střechy, od té doby se ale na budově nic nezměnilo a sýpka chátrá. „Podobných staveb se dochovalo dost málo a v tomto případě je rozhodně památková ochrana i rekonstrukce sýpky na místě. Druhá otázka je využití, což je problematické,“ domnívá se historik architektury Miroslav Chytil. Kosteleckým se již v minulosti podařilo památkovou ochranu zrušit. A to v případu bývalé šatlavy.

Barokní sýpka v Kostelci na Hané
Barokní sýpka v Kostelci na Hané