Mimořádný divadelník Bořivoj Srba osmdesátníkem

Brno - Koncertem a divadelním představením připomenou brněnští  umělci a teatrologové přední osobnost tuzemského divadla i divadelní vědy.  Profesor Bořivoj Srba, který oslavil  v sobotu 19. listopadu osmdesáté narozeniny, bude dnes hlavním hostem koncertu pro svatou Cecílii, který začíná v 17 hodin v Místodržitelském paláci.  Oslavenec, který se sám chtěl v mládí stát dirigentem,  vyslechne pod barokním obrazem patronky všech  hudebníků koncert  z děl Leoše Janáčka, Josefa Suka, Dalibora Spilky, Ondřeje Kyase a Pavla Drábka. Zítra si významné Srbovo výročí připomenou v Divadle Husa na provázku, tedy na scéně, kterou jubilant zakládal.  Představení Trapná muka začíná v 19 hodin  a v rámci večera bude odhalena jednodenní instalace  nazvaná Stůl muže, který se zasloužil o Divadlo Husa na provázku.

Bořivoj Srba je ovšem také muž, který výrazně ovlivnil podobu Mahenovy činohry v legendární éře 60. let, ale také přední profesor dvou brněnských vysokých škol: Masarykovy univerzity a Janáčkovy akademie múzických umění. Profesor Bořivoj Srba patří k osobnostem, které výrazně ovlivnily vývoj českého divadla i divadelní vědy od poloviny 20. století až po současnost, do níž stále aktivně zasahuje. Výmluvným dokladem tohoto je letos z jara vydaná obsáhlá kniha nazvaná Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď! Jde o úryvek z textu Jiřího Mahena, který se stal mottem divadla a zároveň inspirací pro jeho název. Kniha na více než 650 stránkách shrnuje listinné i obrazové dokumenty a vzpomínky pamětníků. A jubilující odborník za ni před několika týdny získal jednu z poct 18. ročníku festivalu české alternativy …příští vlna / nextwave… v kategorii Publikační čin roku.

V roce 1968 Srba společně se svými žáky režie na JAMU Peterem  Scherhauferem, Evou Tálskou a Zdeňkem Pospíšilem založil Divadlo Husa na provázku, zformuloval jeho programová východiska i principy nepravidelné dramaturgie, které jsou až do současnosti určujícími materiály směřování tohoto velmi významného studiového divadla, které si v následujících desetiletích získalo evropský věhlas a uznání.  „Od nikoho už jsem se toho o divadle tolik nedověděl,“ prohlásí později jedna z nejznámějších tváří divadla a herec Miroslav Donutil. A Bořivoje Srbu lze pro jeho profesionální záběr bez nadsázky označit za jednoho z posledních polyhistorů.  

Divadlo Husa na provázku
Divadlo Husa na provázku

Jeho umělecká i vědecká práce je úzce spojena i s jeho činností pedagogickou, na Janáčkově akademii múzických umění působil již v 60. letech a po dvacetileté odmlce zapřičiněné politickým důvody se na ni vrátil v roce 1990. 

Bořivoj Srba vydal během posledního desetiletí zásadní rozsáhlé knižní  teatrologické monografie, které shrnují výsledky jeho celoživotního vědeckého bádání.

Múzy v exilu - Kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války 1939-1945 (2003)
Řečí světla - Princip světelného divadla v inscenační tvorbě Emila Františka Buriana (2004)
Více než hry - Dramatická tvorba Ludvíka Kundery (2006) 
V zahradách Thespidových - K vývojové problematice českého jevištního výtvarnictví XIX. století (2009)
Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď! - Založení a prvních pět let umělecké tvorby Mahenova nedivadla Husa na provázku (2010)


Jubilant Bořivoj Srba je osobností, která v průběhu uplynulých  více šedesáti let významným způsobem utvářela i dále formuje  jak uměleckou podobu  českého divadla, tak také myšlení o divadle. Významnou měrou se zasloužil  i o rozvoj a vynikající odbornou úroveň Janáčkovy akademie múzických umění, zejména potom její Divadelní fakulty. K múzám má tento obdivuhodný muž blízko už od mládí. Jako kluk se chtěl stát dirigentem a hudebníkem.