V Radvanicích se k zápisu do školy nehrnuli

Ostrava - Začaly zápisy do prvních tříd. Zatímco u jiných zápisů bývá plno a tvoří se řady, chodby Základní školy Trnkovecká v Ostravě – Radvanicích poněkud zely prázdnotou. Se svými rodiči dorazila jen hrstka dětí. Tuto školu navštěvují převážně romské děti. A není to tak dávno, kdy rodiče i z tamního ghetta demonstrovali před ostravskou radnicí a tvrdili, že jejich děti nemají stejná práva na vzdělání jako ostatní.

Zájem o zápis do prvních tříd spíš svědčí o opaku. Ředitelka školy Šárka Honová ale ví, že rodiče se svými dětmi k zápisu přijdou. Sice nedodrží stanovený termín, ale za několik dní, měsíců, nebo když půjdou okolo, své děti k povinné školní docházce přihlásí. Má už za roky ředitelování své zkušenosti.

Malé děti, které čeká nástup do školy, zde mohou navštěvovat i přípravné třídy. Naučí se tak základní věci, které právě při zápisu potřebují. Kromě toho si zvykají i na povinnosti, které s nástupem do školy nastávají.

Někteří sociální pracovníci za důvod považují právě to, že se menšině nelíbí právě „romské“ školy. Chtějí, aby jejich děti nebyly takto vyčleňovány.