Metodika elektronického měření — Sledovanost a data o vysílání — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a data o vysílání

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti, odložené sledovanosti, spokojenosti a statistiky o vysílaných pořadech ČT

Každá televize, Českou nevyjímaje – aby se jí dařilo oslovovat Jeho Veličenstvo Diváka – potřebuje vědět zcela přesně dvě základní věci – co, kdy a kolik vysílala a jací jsou její diváci a s jakým ohlasem se u nich setkává její vysílání.

Informace v obou těchto směrech a jejich rozbory má v České televizi na starosti útvar Výzkumu a analýz. Proto vede agendu odvysílaných pořadů a shromažďuje údaje o chování diváků a jejich ohlasu na televizní vysílání.

Agenda odvysílaných pořadů je zdrojem údajů o celkovém rozsahu vysílání ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 SPORT, o podílu premiér a repríz, o objemu domácích a zahraničních pořadů a v neposlední řadě také o objemu položek, které jsou ČT jako televizi veřejné služby uloženy zákonem: o kvótě evropských pořadů a jejich producentů ve vysílání, o regionálně vysílaném zpravodajství a aktuální publicistice, jakož i o počtech pořadů v úpravě pro sluchově postižené. Všechna podstatná data o vysílání České televize naleznete na stránce Statistiky vysílání.

Uvedená agenda zároveň slouží jako podklad při zjišťování ohlasu diváků na vysílání. Průběžné informace o něm Česká televize získává elektronickým měřením sledovanosti (detaily vám objasní webová stránka společnosti Nielsen Admospheretextový výklad).

V případě potřeby dalších dat o divácích útvar Výzkumu a analýz uskutečňuje průzkumné sondy nebo zadává výzkumy renomovaným firmám.

Ohlas diváků se měří ve speciálních veličinách. K těm základním patří sledovanost a podíl na publiku.