Hodnocení plnění veřejné služby — Sledovanost a data o vysílání — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a data o vysílání

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti, odložené sledovanosti, spokojenosti a statistiky o vysílaných pořadech ČT

Tyto materiály jsou vypracovány podle nové metodiky hodnocení plnění úkolů veřejné služby Českou televizí a plně integrují i standardní hodnocení plnění úkolů podle Zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi a Kodexu ČT. Nová metodika byla vypracována Radou ČT ve spolupráci s vedením ČT v roce 2012 a první výsledky byly publikovány již ve zprávě o činnosti ČT za rok 2011. V roce 2013 byl projekt dále rozšířen a metodologie byla zpřesněna.