Kde jsem:

Televizní technika — Časté dotazy — Vše o ČT — Česká televize

Časté dotazy

Časté dotazy

  • Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy, názory a připomínky, které nám zasíláte

Často kladené dotazy

Problémy obraz/zvuk v kabelových sítích

"Mám přípojku kabelové televize a zvuk není synchronní s obrazem. Kde je chyba?"
Při šetření stížností diváků na nesoulad mezi obrazovou a zvukovou složkou vysílání programů České televize se někdy zjistí, že se jedná o problém na straně kabelových operátorů. Obvykle jde o nesynchronní vztah zvuku a obrazu, nebo o záměnu českého a cizojazyčného doprovodu při vysílání ve zvukovém módu Duo. Vzhledem k tomu, že kabelové společnosti využívají pro šíření televizního signálu řadu technických center, bývá problémem postihována obvykle jen část jejich klientů. To je také důvod, proč není v silách České televize provádět kontrolu v jaké kvalitě jsou její programy v kabelových sítích nabízeny. Jedinou, zato však zcela spolehlivou, zpětnou vazbu může představovat televizní divák, pokud napíše zprávu o zjištěných problémech prostřednictvím formuláře na této stránce, případně ji sdělí na diváckou linku 261 137 474.
I když z uvedeného vyplývá, že Česká televize signál pro kabelové šíření pouze poskytuje, rozhodně se nespokojí s pouhým konstatováním, že za jeho technickou kvalitu dále nemůže odpovídat. Její pracovníci budou vděčni za upozornění na případné nesrovnalosti a s příslušnými operátory problém ihned projednají. Aby mohla být reakce na stížnost co nejrychleji vyřízena, je nutné ve zprávě uvádět jméno kabelové společnosti a název obce, ve větších městech také ulici a číslo domu.
Česká televize má s kabelovými společnostmi navázány dobré vztahy a dosud se dařilo na vzniklé problémy rychle reagovat. Divákům, kteří podrobnými informacemi pomohou identifikovat závady a napomohou tak jejich operativnímu odstranění, Česká televize předem děkuje.