Jak naladit programy ČT — Časté dotazy — Vše o ČT — Česká televize

Časté dotazy

Časté dotazy

  • Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy, názory a připomínky, které nám zasíláte

Často kladené dotazy

"Jak mohu přijímat programy České televize v zahraničí?"
Programy České televize jsou nyní dostupné z několika družic. Program ČT24 je možno z těchto družic přijímat bezplatně a bez dekódovací karty. Pro příjem ostatních programů z družice Astra 3B je nutná dekódovací karta CryptoWorks.

Nutnost použití dekódovací karty je vyvolána skutečností, že Česká televize kupuje autorská práva pouze pro vysílání na území České republiky, a proto musí zajistit, aby její programy nebylo možné v zahraničí přijímat. Jako technický prostředek pro tento účel slouží právě dekódovací karta.

Po zakoupení zpřístupní karta programy na dobu 1 měsíce. Aby byl příjem možný i nadále, je třeba ji registrovat u jejího distributora. Registrace je dále podmíněna placením koncesionářských poplatků a příjmem na území České republiky.

Výjimku tvoří pouze někteří slovenští provozovatelé televizního kabelového rozvodu, kteří jako členové "kabelových asociací" mají oprávnění vysílat na Slovensku programy České televize na základě smlouvy EBU s Českou televizí.

Hlavním úkolem našeho družicového vysílání je dopravit signál programů ČT1 a ČT2 na pozemní analogové vysílače. Česká televize ale prostřednictvím družicového vysílání umožňuje příjem také těm divákům, kteří mají nekvalitní nebo nedostupný signál analogového nebo digitálního pozemního vysílání.

Některé naše pořady jsou dostupné také prostřednictvím internetového vysílání.

Na Internetu najdete i vysílání našeho teletextu.

Karel Moulík, 24.11.2006