Střihový pořad složený z archivních materiálů pro vás připravil Karel Čáslavský (2006). Režie P. Vantuch

V tomto pořadu se opět podíváme na několik ukázek z činnosti Škodových závodů v Plzni ve dvacátých letech minulého století.

V první ukázce uvidíme montáž stožárů pro vedení vysokého napětí o délce 36 kilometrů, které vedlo z Masarykova dolu v Červeném Újezdě u Nýřan přes Plzeň do Hrádku u Rokycan. Stožáry byly určeny pro dvojité napájecí vedení o napětí 50 tisíc volt. Stožáry vyrobila v roce 1929 mostárna Škodových závodů v Plzni-Doudlevcích. Na stavbě stožárů, zavěšování izolátorových řetězců a napínání měděných vodičů se společně podíleli montéři ze Západočeských elektráren i z plzeňské Škodovky.

Druhý film, který v pořadu uvedeme, je z roku 1923 a je rovněž z oblasti elektřiny, dokonce její výroby. Škodovka měla nejen dva uhelné doly (Hrabák a Krimich), ale také dvě elektrárny o celkovém výkonu 40 tisíc kVA, které vyráběly proud pro pohon strojů a pro osvětlení plzeňského závodu.

Hnědouhelný důl Krimich u Nýřan, který Škodovy závody vlastnily od roku 1918, dodával uhlí elektrárně, která zde byla uvedena do provozu v roce 1920. Měla označení ELÚ II.

V kotelně nýřanské elektrárny bylo celkem šest kotlů, které vyráběly páru pro dva turbogenerátory o výkonu 3 a 10 MW. Obě jednotky vyráběly střídavý proud o napětí 3 tisíce voltů, který se transformoval na 50 tisíc voltů a vedením, dlouhým před 11 kilometrů odcházel do plzeňského závodu.

Kotle, třídící zařízení na uhlí a strojní zařízení dolu i elektrárny dodala strojírna Škodovky. V tomto filmu jsou mimo jiné unikátní záběry historických parních turbín, které byly dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších výrobků Škody Plzeň.

Elektrárna, označovaná ELÚ I byla přímo v areálu plzeňské Škodovky. V její kotelně bylo celkem 15 kotlů, které dodávaly páru pro tři turbosoustrojí a turboagregát na tzv. ostrou páru a zároveň i pro lisy a buchary v kovárnách.

Ještě než polní práce, jako je orba a vyorávky, převzaly traktory, používaly se tzv. motorové pluhy, obrovská monstra se železnými koly, kde radlice byly přímo součástí vozidla. Jeden takový pluh, označovaný S 80 HP, vyráběla Škoda Plzeň v letech 1921 až 1923.

Představu o tom, jak takový motorový pluh vypadal, si můžete sice udělat z přiložených obrázků, ale jak si počínal „v akci“, tedy na silnici a na poli, to uvidíte až v samotném pořadu. Propagační snímek o tomto pluhu natočila v roce 1924 plzeňská filmová společnost Orbisfilm.
Stopáž18 minut
Rok výroby 2006
 ST HD 4:3
ŽánrDokument