Setkání je počátkem veřejné komunikace k výstavě spojené s 80. výročím útoku na Reinharda Heydricha a odkazu jeho pražské mise, kterou s pracovním názvem NOVÝ SVĚTOVÝ POŘÁDEK, uspořádá Památník ticha ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Českou televizí.

20. ledna 1942 se Reinhard Heydrich vydal na krátkou služební cestu z Prahy. Na zámečku u jezera nedaleko Berlína se sešlo 15 úředníků říše, mezi nimi asi třetina patřila složkám SS. Jeden z nich se jmenoval Adolf Eichmann. V protokolu z porady, který se jakousi náhodou zachoval se uvádí, že: Cílem tohoto úkolu bylo vyčistit legálním způsobem německý životní prostor od Židů.

Přibližně dvouhodinová porada rozhodla o tzv. Konečném řešení židovské otázky. Předpokladem byla úplná likvidace 11 milionů obyvatel Evropy. Příští tři roky se podařilo naplnit toto zadání v počtu šesti milionů.

Památník ticha uspořádá ve výroční den této schůze říšských úředníků názorové fórum pro deset pozvaných významných osobností, aby se v krátkých příspěvcích vyjádřili k tomu, co dnešnímu světu konference ve Wannsee signalizuje. Setkání je počátkem veřejné komunikace k výstavě spojené s 80. výročím útoku na Reinharda Heydricha a odkazu jeho pražské mise, kterou s pracovním názvem NOVÝ SVĚTOVÝ POŘÁDEK, uspořádá Památník ticha ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Českou televizí.

Pozvání přijali:

Petr Fischer, Fedor Gál, Pavel Kosatík, Petr Koura, Petr Pithart, Jakub Rákosník, Karol Sidon, Jakub Szantó

Napište nám