V Neapolském zálivu, jen pár kilometrů od Pompejí a Vesuvu, leží jedno z nejkrásnějších archeologických nalezišť na světě. Ztracené římské město Baiae.
Podmořské Pompeje

V 1. století před naším letopočtem patřilo přímořské město Baiae mezi nejžádanější letoviska v Římské říši. Bylo to místo nezměrného bohatství i volné zábavy. Společenská elita zde intrikovala s císaři i proti nim. A odehrála se tu jedna z nejkrutějších vražd antiky. Toto místo ovšem ohrožovalo jedno očím skryté přírodní nebezpečí, jehož následkem pohltilo polovinu rušných Baiae moře a celé město tím ztratilo na významu a popularitě. Dnes patří tato lokace v Neapolském zálivu mezi nejzajímavější podmořská naleziště a archeologové zde odhalují, jak si kdysi užívaly nejbohatší vrstvy římské společnosti.

Napište nám