Návrat po 70 letech na místa, která měla být navždy zapomenuta. Spojení Čechů a Němců skrze pouť na starobylé poutní místo ve vojenském újezdu Libavá (2016). Režie J. Strnad

Stará Voda, jejíž založení je datováno kolem roku 1250, byla především německá obec. Zanikla před 70 lety odsunem německého obyvatelstva. Od nepaměti se zde konaly poutě, ta poslední v roce 1949, pak se komunistické vedení rozhodlo celé území obce začlenit do vojenského újezdu. Zachoval se pouze rozsáhlý poutní kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího zdevastovaný pobytem vojsk československé a sovětské armády.

V roce 1991 došlo k navázání tradice místních poutí. Každoročně na pouť do Staré Vody přijíždějí i rodáci ze sudetských vesnic. I když bydlí v Německu, říkají, že domov mají tady a obnovu poutního místa ve Staré Vodě mnozí z nich finančně podporují. Na obnově tohoto místa se podílí i mnoho dobrovolníků. Od roku 1995 se o obnovu Staré Vody starají i skauti.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 ST AD HD