Jaká je budoucnost člověka jako živočišného druhu? Čeká nás v zápase o vlastní přežití nevyhnutelná porážka? O tom bude Jan Pokorný mluvit s ekonomem Tomášem Sedláčkem, se spisovatelem a antropologem Stanislavem Komárkem, s rektorem Jihočeské univerzity Tomášem Machulou a s biologem z Přírodovědecké fakulty UK Davidem Storchem.

Rostoucí znečištění plastovým odpadem a intenzívní jaderné testy od poloviny minulého století ukončily éru Holocénu a posunuly planetu Zemi do nové epochy – Antropocénu – tedy „doby člověka“. Tvrdí to aspoň Mezinárodní komise pro stratigrafii. Odborníci spojují začátek věku člověka s datem 16. července 1945, kdy byl uskutečněn první pokusný výbuch jaderné pumy. Tehdy se do atmosféry dostalo jaderné znečištění, které vyprodukoval člověk a které ohrožuje samu existenci lidského druhu. Člověk působí jako geologický fenomén, který svojí činností mění Zemi a ničí živou i neživou přírodu. Vymírání druhů se v poslední době stále zrychluje, což signalizuje zlom ve vývoji planety. Světová populace roste tak rychle, že ji Země brzy nebude schopna uživit. Blíží se doba, kdy dojdou zásoby ropy, na které je lidstvo závislé. Lze očekávat permanentní války o potraviny, o vodu a o suroviny. Podle některých oborníků jsme na prahu tzv. šestého vymírání. Lidstvo čeká změna, která bude rychlá a dynamická.

Antropocén tak ve skutečnosti zřejmě nepatří člověku, ale spíš vědě coby systému, jenž se obejde bez člověka jako subjektu a bez hodnot humanismu. Tato doba navíc uvolňuje v člověku cosi nelidského, co ho vrhá zpět do přírody a současně mu dává síly, které byly až dosud připisovány jen božstvům a jejich kosmologickým činnostem.

Stopáž56 minut
Rok výroby 2017
 L HD